Utvandrere/Nybyggere

DVD: Et seks timer og 18 minutters høydepunkt i nordisk filmkunst. Sjelden kommer Historien nærmere enn i disse monumentale visjonene av fattigdom, utvandring til Amerika og kamp for tilværelsen i det nye landet. Foruten kommentarspor og TV-innslag, byr bakomstoffet på interessante samtaler med Jan Troell, Liv Ullmann, Hans Alfredsson m.fl. (ikke Max von Sydow). Liv Ullmann kaller filmen «det beste som har hendt meg i mitt yrkesliv.» Obs: Etiketten på disken til «Nybyggere» er forvekslet med «Ekstramateriell».