Utvik senior

ALT LIGGER nå til rette for at saken om «Utvik Seniors» forlis kan få en avslutning. Vi vet nå at den sannsynlige årsaken til forliset var kollisjon med et annet fartøy. Justisdepartementet har i lys av den nye konklusjonen gått igjennom myndighetenes håndtering av forliset, og vurdert spørsmålet om erstatninger til de etterlatte. Den siste kommisjonens konklusjon renvasker mannskapet om bord på «Utvik Senior» for påstandene om feilnavigering. I en stortingsmelding som jeg nettopp har fremmet om forliset fremgår at vurderingene i forbindelse med forliset i ettertid ikke fremstår som heldige. Jeg anbefaler derfor at de etterlatte etter forliset av «Utvik Senior» tilkjennes billighetserstatning.

DET ER IKKE dekning for å påstå at «de etterlatte ble ført bak lyset av det offisielle Norge» slik det blir hevdet i en kommentar i Dagbladet 3. mai. Ingen har bevisst ønsket å forlede, eller faktisk har forledet, allmennheten - og de etterlatte - i arbeidet med å klarlegge årsaken til «Utvik Seniors» forlis. Derfor legger jeg til grunn at staten ikke er erstatningsansvarlig etter alminnelige erstatningsregler. Jeg mener likevel at det er grunn til å gi de etterlatte et «håndslag» i form av billighetserstatning. Billighetsbaserte erstatningsordninger har vært benyttet blant annet i forbindelse med Jødebo-oppgjøret og til norske krigsfanger i japansk fangenskap. Billighetserstatningsordningen vil også komme til anvendelse i forbindelse med oppfølgingen av St.meld. nr. 44 (2003-2004) om erstatningsordning for krigsbarn og erstatningsordninger for romanifolk/tatere og eldre skadelidende samer og kvener. I motsetning til Dagbladet mener jeg at en slik erstatning ikke er «simpel» - men et uttrykk for samfunnets beklagelse etter et tragisk forlis og tunge år for de etterlatte.