Utydelig byhistorie

Når alle Oslos førstklassinger skal få utdelt bok fordi byen er 1000 år i år, kunne man valgt noe som kommuniserer lettere med sjuåringene enn Tor Edvin Dahls «Den store festen»

Det Norske Samlaget og Skoleetaten i Oslo kommune har slått seg sammen om å gi en gave til skolebarna i forbindelse med 1000-årsjubileet. «Den store festen» er skrevet av Tor Edvin Dahl og illustrert av Lars Elling. De har forsøkt å gi en overveldende historisk informasjonsmengde et kunstnerisk uttrykk rettet mot barn. På Internett publiseres boka både på bokmål, nynorsk, urdu, vietnamesisk og engelsk.

Brokker av byens historie, glimt av Oslos og Kristianias personligheter, kastes fram i en løs fortelling. Et samlende perspektiv er forsøkt gjennomført ved at alt betraktes gjennom Tukanens øyne, en fremmed fugl fra sydligere land som har navigert feil. Den møter vikingkongen Harald Hardråde, munkene på Hovedøya, Ibsen som sitter med sitt ur, Wergeland som fuglefanger, Kirsten Flagstad ved dampskipskaia. Både blikket utenfra og det tidsmessige kaos er en spennende tematisering av historie som sådan: Naturen og omgivelsene med sin store grad av kontinuitet, og den historiske perioden som en kulturskapt tilfeldighet, og som i et universelt perspektiv blir som et øyeblikk.

Men det er blitt en fragmentert historie som ikke er engasjerende nok, og som etterlater et stort forklaringsbehov. Det kan kanskje være et greit pedagogisk utgangspunkt i skolestua. Boka er da også utstyrt med en lang liste med forklaringer. Men vedlegget redder ikke festen for sjuåringene.