- Uunngåelig med dårlige kritikere

Jan Kjærstad mener vi er for få i Norge til at vi kan forvente å ha mer enn et par kritikere, enn si forfattere, som holder mål.

I en kronikk i Dagbladet fredag slaktet forfatterne Linn Ullmann og Brit Bildøen kritikerstanden. De hevder at dagens anmeldelser er «slapt skrevet, slapt tenkt og ikke minst slapt lest».

- I dette lille landet er det menneskelige materialet for lite til å frambringe tjue glitrende kritikere. Til enhver tid er det ikke mer enn en to-tre som er viktige, sier vinneren av Nordisk Råds litteraturpris.

Kjærstad vil ikke begi seg inn på hvem det er. Han har heller ingen illusjoner om at antallet virkelig gode forfattere er høyere.

Ny generasjon?

- Vi kan gjerne ønske oss flere gode kritikere. Og for alt jeg vet kan det plutselig dukke opp en ny generasjon som overgår normalen, sier Kjærstad.

- Det vi mangler er imidlertid ikke gode kritikere, men gode formidlere. For eksempel har en forfatter som Hanne Ørstavik fått en merkelapp som ikke er dekkende. Hun blir lest som en som er opptatt av familien, men har et langt større prosjekt, sier Kjærstad, som legger til at dette er synspunkter han har hatt «i alle år».

Startet debatt

I oktober 1996 startet Jan Kjærstad en debatt i Dagbladets spalter etter at han kritiserte Linn Ullmann for anmeldelsen av Peter Høegs bok «Kvinnen og apen». Han mente Ullmann, som da var Dagbladets hovedanmelder, var «blottet for et perspektiv som markerer det relative». Han slaktet «denne påtatte objektiviteten; anmelderen kaster uten skrupler sin terning som om han eller hun var Guds høyre hånd.»

Se også debatt side 44