Uverdig psykiatri

PSYKIATRI: Norsk psykiatrisk forening feirer sitt 100-årsjubileum i disse dager, og lederen for foreningen, Jan Olav Johannessen, bruker en kronikk i Dagbladet (13.9) til å forvrenge virkeligheten om dagens psykiatri.

Det er fint at psykiaterne vil ha ned den omfattende tvangsbruken i psykiatrien. Årsaken til at 10-11.000 mennesker blir internert hvert år, skyldes imidlertid ikke den mangelfulle sengekapasiteten, som Johannessen hevder. Undersøkelser viser at årsaken er psykiaternes patriarkalske holdninger og behandlingskriteriet i den psykiatriske sær- og overgrepsloven.

Det såkalte Føynprosjektet viste at man kunne halvere tvangsbruken bare ved å endre holdningene til ansatte ved akuttavdelingene. Menneskerettighetseksperten Gro Hillestad Thune syns at det er skremmende at det er holdningene til ansatte som skal avgjøre tvangsbruken i psykiatrien.

Psykiater Johannesen nevner ikke med et eneste ord den menneskefiendtlige pillepsykiatrien, der tusenvis av mennesker blir tvangsmedisinert med medikamenter som har livsødeleggende følgesykdommer. Reseptregisteret forteller oss at 276000 nordmenn bruker antidepressiva og 106 000 nevroleptika. 14900 nordmenn blir fortsatt medisinert med psykiaternes favorittpiller "Zyprexa", som nå 30000 mennesker i USA har fått ni milliarder i erstatning på grunn av diabetes 2 og katastrofal vektøkning på opp til 60 kilo på ett år.

Den svenske nevrologen Lars Mårtensson har bekjempet pillepsykiatriens fatale skadevirkninger i mange år. Han skriver at «Helvetet kan inte vara värre. Djävulen kan inte vara ondare enn denna psykiatri.»

Bruken av isolat og mekaniske tvangsmidler er omfattende i psykiatrien. Tortur kaller vi det på Guantanamo. I Norge bruker vi slike metoder på forsvarsløse mennesker som trenger omsorg, nærhet og nestekjærlighet.