Uverdig stempling av FrP

RASISME: Det foregår en stor og viktig innvandringsdebatt over hele landet i disse dager.

Den feilslåtte innvandring, asyl og integreringspolitikken som har blitt ført av de øvrige politiske partiene, har vi ikke-vestlige innvandrere tapt vel så mye på som samfunnet forøvrig. For vi er betydelig overrepresentert i alt fra kriminalitetsstatistikken og arbeidsledighetsstatistikken, til fattigdom og trygdestatistikker.

Den nyeste rapporten fra SSB viser også at innvandrerbefolkning har langt dårligere psykisk og fysisk helse. Med jevne mellomrom kommer utfordringer som tvangsekteskap, vold og kjønnslemlestelse i innvandremiljøene frem. Senest denne måneden ble en 22 år gammel utenlandsk kvinne påført blodige kuttskader i hodet og over hele kroppen i Oslo. Hun var utstyrt med voldsalarm siden hun hadde brutt ut av et voldelig tvangsekteskap, og måtte søke tilflukt hos naboene kl. 05 morningen for å berge livet.

Dette er bare et av mange eksempler som viser at Siv Jensen har helt rett når hun påpeker at folk i helt vanlige bygårder opplever den type grusomheter begått mot oss innvandrerungdom. Mens de øvrige politikerne og 1. amanuensis ved Diakonhjemmet Høgskole, Hans Morten Haugen bagatelliserer og romantiserer utfordringene med det flerkulturelle fargerike fellesskap, så er det inderlig godt at FrP og Siv Jensen taler ofrenes sak. Det er nettopp derfor FrP er innvandrerungdoms siste skanse!

Det er forkastelig at norske politikere med Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen i spissen finner seg så inderlig godt med den urett som ikke rammer deres egne søstre, mødre, barn og barnebarn. Og det som er verre enn det er at vi som er på ofrenes side blir karakterisert som rasister av selvhøytidelige akademikere som Haugen.

Når man ikke har klart å løse alle disse utfordringene med de innvandrerne som allerede befinner seg i landet, er det uforsvarlig å ta de mot så mange som man gjør. Regjeringen og stortingsflertallet vil at Norge bare i år skal ta imot 15 000 asylsøkere. I tillegg til disse kommer bortimot 20 000 på familiegjenforening samt i overkant av 100 000 arbeidsinnvandrere. Det er som at det hvert år etableres en ny by på størrelse med Trondheim, med innbyggere som ikke kan et ord norsk, og som alle trenger spesiell personlig oppfølging, norskopplæring, skoler, barnehager, leger, tannleger, osv. Dermed er ikke dette bare en umulig oppgave med tanke på integrering, men det er en fallitterklæring til de innvandrerne som allerede er i Norge, om at deres behov og integreringshåp blir totalt forsømt. Mange vil ikke få en reel sjanse til å bli en vellykket del av det norske samfunn.

Dette burde selv 1. amanuensis Haugen forstå, og kanskje komme med noen løsninger på disse utfordringene fremfor å stemple oss som rasister.