Uviss operaregning

Kulturminister Ellen Horn sier at ingen i dag kan vite hva prislappen på den nye Bjørvika-operaen kommer til å bli. Men hun utelukker ikke at kostnadene kan komme opp i 2,5 milliarder kroner.

Bjørvika-operaen kan bli opptil én milliard kroner dyrere enn det første prisanslaget på 1,8 milliarder, ifølge en risikoanalyse fra konsulentfirmaet TerraMar gjengitt i Dagens Næringsliv.

Pluss 250

- Den endelige kostnadsrammen vet vi ikke noe om i dag. Vi er ennå tidlig i arbeidet med forprosjektet. Operaen kan komme til å koste 2,5 milliarder kroner, men den kan også bli mye billigere, sier Ellen Horn.

Kulturdepartementet varslet nylig at det allerede har økt kostnadsoverslagene fra 1,8 milliarder til 2,050 milliarder.

Nå sier Ellen Horn at det ligger enda en påplusning inne.

- Det er dessuten en reserve i Kulturdepartementet på 110 millioner kroner, slik at det totale kostnadsoverslaget per i dag ligger på 2,160 milliarder kroner.

Smertegrense

- Hvor går egentlig smertegrensen for et nytt operabygg, på 3 milliarder kroner?

- Det kan jeg ikke si noe om. Det må Stortinget ta stilling til når vi legger fram en kostnadsramme våren 2002. Men jeg vil understreke at vi i dag har steinhard styring på operaprosjektet. Vi skal lage et bygg for framtidas generasjoner. Vårt forarbeid er grundigere enn hva som ble gjort på Rikshospitalet og Gardermoen.

Ikke pinlig

Ellen Horn avviser at den anslåtte kostnads-økningen er pinlig for Arbeiderpartiet. Det var dette partiet som tross alle advarsler om usikkerhet i pris og byggeforhold, trumfet igjennom en plassering av den nye operaen i trafikkmaskinen i Bjørvika.

- At det etter operavedtaket er dukket opp spennende, nye byutviklingsvyer for Bjørvika, viser at vedtaket var helt riktig, sier kulturminister Ellen Horn.

DYRERE: Kulturminister Ellen Horn synes ikke det er pinlig for Ap at kostnadsrammen for den nye operaen allerede er sprukket. Her sammen med operasjef Bjørn Simensen da Snøhetta vant arkitektkonkurransen.