INTERCITY: «Få av oss ville velge å stå i bilkø om morgenen, hvis vi hadde et godt alternativ i et tog som suste forbi bilkøen», skriver artikkelforfatteren. Bildet viser et InterCity-tog på stasjonen i Wien. Foto: Leonhard Foeger / Reuters / NTB Scanpix
INTERCITY: «Få av oss ville velge å stå i bilkø om morgenen, hvis vi hadde et godt alternativ i et tog som suste forbi bilkøen», skriver artikkelforfatteren. Bildet viser et InterCity-tog på stasjonen i Wien. Foto: Leonhard Foeger / Reuters / NTB ScanpixVis mer

Vær ambisiøs, Høyre!

Full InterCity er nødvendig for å løse transportutfordringene for tusenvis av pendlere på Østlandet.

I fjor sommer gikk Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ut med en flott målsetting - ferdigstilling av InterCity i 2025. Noen måneder seinere konkluderte Høyre med at det var «litt ambisiøst», og håpet å være i havn før 2030. Forbrukerrådet håper delegatene på Høyres landsmøte i helga tør ha ambisjoner!

Togpendlerne på Østlandet i dag står for 80 prosent av landets togtrafikk. Vi har sett en stor tilflytting til Østlandet, og prognosene viser at stadig flere vil flytte til dette området. Av alle reisene vi foretar oss, er hverdagsreisene de viktigste. Få av oss ville velge å stå i bilkø om morgenen, hvis vi hadde et godt alternativ i et tog som suste forbi bilkøen.

Regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan inneholder ingen forpliktelse til fullføringen av InterCity. «Skal i utgangspunktet ta sikte på ferdigstilling i 2030» betyr nok dessverre «kommer ikke til å prioritere». Både KrF og Venstre har nå krevet ferdigstilling før 2025. Nå må Høyre følge opp. 2030 er ikke så raskt som mulig. Langt der ifra. Jernbaneverket har sagt at det mulig å gjennomføre på ti år, og vi må ta dem på ordet. Utbyggingen kan ikke gå med redusert hastighet.

Jeg håper landsmøtedelegatene i Høyre krever raskere framdrift for InterCity enn dagens målsetting. Uten fullføring av hele triangelet blir Østlandet en propp for person- og varetransport, mens det burde være et nav. Veinettet greier ikke å ta trafikkveksten, selv ikke med omfattende og kostbare utbygginger. Full InterCity er nødvendig for å løse transportutfordringene for tusenvis av pendlere på Østlandet. Moderne jernbane til byene i Grenland, Østfold og på østsiden av Mjøsa vil forstørre hovedstadsregionen, og i praksis skape en sammenhengende tomillionersby. Bo- og arbeidsmarkedet rundt Oslo blir større når områdene bindes sammen, og slik skapes potensial for vekst i nye regioner. Dette vil også dempe presset på boligmarkedet i og nær Oslo.

Moderne jernbane i InterCity-området er også et nødvendig skjelett for et fungerende, konkurransedyktig og hurtiggående jernbanenett med økt kapasitet. Å strekke den økte kapasiteten og hastigheten til Lillehammer, Halden og Skien er begynnelsen på høyhastighetsjernbane til Trondheim, Sverige og Sørlandet.

Høyre lover full utbygging av InterCity i 2030. Forbrukerrådet håper delegatene på helgens landsmøte sikrer forpliktende vedtak om full utbygging innen 2025. Vær litt ambisiøse!

ARTIKKELFORFATTER: Anne Haabeth Rygg.
ARTIKKELFORFATTER: Anne Haabeth Rygg. Vis mer