Vær ærlig om legning!

DET HERSKER en overflatetoleranse i Norge i forholdet til minoriteter. Det er politisk korrekt å mene at homofile er likeverdige mennesker og har krav å på like rettigheter. I det politiske miljøet er det nærmest et kappløp om å legge frem de tykkeste og mest omfattende handlingsplanene mot diskriminering av homofile. Norge har kanskje verdens mest lovregulerte likestilling, både for kjønn, etnisitet og legning. Likevel viser en ny NOVA-rapport at det er et langt sprang fra vedtatt toleranse til faktisk toleranse og respekt. Vi har det med å forveksle likeverd med likhet i Norge.NOVA-rapporten avdekker at mange homofile er engstelige for at sjefer eller arbeidskolleger skal få vite hvem de er. Denne delen av rapporten har fått behørig mediedekning. Vel så interessant er det at rapporten viser at lesbiske og homofile som er åpne på sin arbeidsplass, sjelden blir diskriminert.

HVER GANG nye rapporter om homofiles levekår legges frem, vises det til nye handlingsplaner eller nye lovforslag. Jeg tror ikke lenger at det er løsningen. Det et i alle fall ikke det viktigste. Det er viktig å forstå at toleranse må innebære respekt - og respekt er noe man viser. Toleranse er ikke en teoretisk øvelse, det er høyst praktisk. Jeg har derfor to råd å gi: Ett til homofile arbeidstakere, og ett til arbeidsgivere generelt. Basert på egen erfaring har jeg et råd til dem som skjuler hvem de er på arbeidsplassen og i andre sammenhenger. Slutt med det! Jeg sier ikke det for at folk skal gå med en plakat på magen, men for at de skal være ærlige. Det kan være smertefullt å være i en opplevd offerrolle, men det kan også være komfortabelt. Uansett er en offerrolle alltid selvforsterkende hvis man ikke forsøker å gjøre noe med den. Min erfaring er at de fleste bekymringer som er forbundet med å stå fram som homofil, er overdrevne.

SOM ARBEIDSGIVER har jeg et råd til andre arbeidsgivere. Skap rom for at din homofile arbeidstaker skal behandles naturlig. Det er ditt ansvar å sørge for at alle inkluderes i arbeidsmiljøet på samme vilkår. I praksis betyr det for eksempel at man i alle sosiale arrangementer i jobbens regi inviterer partner eller samboer på lik linje med ektefeller. Dette vil bety mye mer for arbeidet mot diskriminering av homofile på arbeidsplassen enn en hvilken som helst kvoteringsregel, statlig handlingsplan eller argument. Det er også lov til å være stolt av å være annerledes. Ved å vise annerledeshet bidrar man til utvikling. Alt som er nytt er annerledes. Hvis det ikke er noe som er annerledes, så er det heller ikke noe som blir nytt. Vær ærlig!