Vær så god, neste!

Så snart viraken rundt den nye regjeringen legger seg over helga, er arbeidshverdagen på plass. Dagbladet har sett på sakene Ellen Horn får på bordet fra første dag.

Operaen, ny kulturmelding, mere makt og ansvar til Kulturrådet, handlingsplan for arkitektur og design og mere oversiktlig filmstøtteordning, er blant de større saker som en ny kulturminister må forholde seg til. Men blant alle større kulturprosjekter som er i gangsatt under den avgåtte regjerings kulturministre, er det bare Operaen som er vedtatt. Og dermed det eneste en ny kulturminister er forpliktet til å lede i havn. Alle de andre sakene kan en ny regjering i teorien si nei takk til. For så å begynne med blanke ark. Blant de større prosjektene som er begynt å rulle og gå, og som vil ligge på den ferske kulturministerens bord, er disse:

KULTURMELDING
ARKITEKTUR
MUSEER
KULTURRÅDET
SCENEKUNST
FILM
PRESSE og TV
IDRETT
VERDIKOMMISJONEN