Vakkert og brutalt

Snedig, vakkert og brutalt om den spanske borgerkrigen.

BOK: Den litterært gjennomdokumenterte spanske borgerkrigen blir også kalt dikternes krig, der venstreradikale intellektuelle og kunstnere valfartet fra hele Europa for å bekjempe «La muerta».

Når nå spanjolen Manuel Rivas nærmer seg stoffet, velger han å gå litterære omveier, bl.a. via en fordrukken journalist, et bordell og en avisgutt, for å fortelle historien om fangevokteren, spionen og bøddelen Herbal, hvis liv forandres når han henretter en maler. Herbal tar med seg tømmermannsblyanten hans som «suvenir», og maleren kommer til å hjemsøke ham i drømme som en slags samvittighet. Vel så sentral er legen De Barca, jøde, revolusjonær og intellektuell, av den typen falangistene hatet - og slaktet. Herbal redder likevel livet hans, både på grunn av maleren, men òg fordi De Barcas kone var det eneste vakre Herbal noen gang opplevde som fattiggutt.

«Tømmermannsblyanten» er en nydelig kjærlighetsfortelling om herr og fru De Barca, men også en fortelling om borgerkrigens bestialitet, der dumheten, hevngjerrigheten og misunnelsen ble satt i et kaotisk system; der mislykte medisinstudenter fikk anledning til å ta hevn over sensoren, og der bermen fikk handle fritt når de tok med tilfeldige fanger på henrettelsesturer, og gjerne lot en overleve for moro skyld. Fremst av alt tar den veloversatte boka opp «umoderne» problemstillinger: fattig og rik, kunsten og livet. Da ved et snedig fortellergrep som gir oss skakke innblikk og hint via tragikomiske episoder og småfortellinger. Som historien om den nyrike smugleren, som endelig får kjøpt godset han drømte om som liten, og som etter mange år begynner å kikke på det enorme biblioteket, der han tilfeldig plukker fram poesi som han tar svært bokstavelig. Eller maleren som reiser til galehuset for å avbilde «eksistens usynlige sår». Likeså hvordan De Barca holder fangene i live ved fiktive måltider der de blir mette av velvære fordi «man kan leve av drømmer». Ikke minst den nydelige passasjen der Herbal ved hjelp av tømmermannsblyanten ser virkeligheten med malerens blikk.