Våkn opp, Solheim!

Utviklingsminister Erik Solheim er i Dagbladet 11. mars glad over at det endelig kom «en viktig bok om bistand som ikke er skrevet av en hvit middelaldrende mann». Han har åpenbart sovet i timen når han ikke har fått med seg de mange viktige bøkene som er skrevet av sorte bistandsforskere i Sør som James Shikwati, Andrew Mwenda og George Ayittey.

Utviklingsministeren skal ha ros for å ha invitert bistandskritikeren og forfatteren av boken «Dead aid», Dambisa Moyo til Norge. Vi kjenner imidlertid Solheims konklusjoner før debatten er over: bistanden virker, men ikke godt nok.

Utviklingsministeren må våkne opp.