Valebrokks personangrep

HOLMGANG: Er det slik at ethvert spørsmål og enhver problemstilling i media er helt uskyldig fordi vi TV-tittere selv kan bedømme? Selvsagt ikke. Det finnes mange spørsmål det er umoralsk å stille. «Er afrikanere dummere enn hvite?» er et slikt spørsmål. «Fant Holocaust sted?» er et annet. «Er islam en trussel mot vesten?» er også et slikt spørsmål. Når en TV-kanal stiller denne typen spørsmål, tråkker de på folk. På afrikanere, jøder, muslimer - og TV-tittere. Norske debattprogrammer håner oss TV-tittere. De tar utgangspunkt i at vi er idioter og ikke er i stand til å forstå nyanserte problemstillinger.

JEG HAR HATT inntrykk av Kåre Valebrokk som en person med evne til refleksjon. Jeg er jommen ikke så sikker lenger. I sin behandling av Abid Q. Rajas kritikk av TV2s Homlgang viser Valebrokk en merkelig side. I stedet for å høre på hva både Raja og mange andre sier, går Valebrokk til angrep på Raja som person. TV2-sjefen går heller ikke av veien for å servere åpenbare usannheter for å sverte sin motstander. I flere innslag i media de siste dagene har Valebrokk påstått at Abid Q. Raja forsøker å begrense TV2s ytringsfrihet. Hvordan i all verden skulle en enkeltperson, selv om han er advokat og bevandret i retorikken, kunne begrense en nasjonal TV-kanals ytringsfrihet? Dette er det groveste misbruk av begrepet ytringsfrihet så langt i norske medier. Det er skuffende at det kommer fra Valebrokk. På hvilken måte er det så Raja forsøker å begrense TV2s ytringsfrihet? Jo, i følge Valebrokk gjorde Raja noe fryktelig i forkant av en debatt i Holmgang i 2004. Raja nektet selv å stille opp på debatten fordi TV2 satte sammen et panel som åpenbart ville sette muslimske innvandrere i dårligst mulig lys. Men ikke nok med det. Raja ringte også rundt til andre som var booket til debattprogrammet og ba dem utebli, påstår Valebrokk. For å underbygge sin påstand, henviser Valebrokk til Unni Wikan, som i følge ham skal ha bekreftet at Raja ba henne utebli fra programmet.

JEG VAR MED i debatten på Holmgang i 2004. Abid Q. Raja ringte meg før debatten. Han forklarte at han var blitt bedt om å være med i programmet, men takket nei da han fikk høre panelets sammensetning. Han håpet på forståelse for at han trakk seg. Selvsagt ba han ikke meg om å utebli fra programmet. Lars Gule har også gått ut og avkreftet påstanden om at Raja forsøkte å få ham til å trekke seg. Hva med Unni Wikan? Jeg har store problemer med å tro på at Raja ba Wikan om å trekke seg fra Holmgang. Denne historien blir bare merkeligere når Unni Wikan selv gikk ut i Aftenposten i går (08.03) og fortsetter personangrepet på Abid Q. Raja. Hun er nøye med å understreke at Raja ikke er representativ for norske muslimer. Hun mener at alt Holmgang gjør er helt utmerket, og at konfliktfylte programmer ikke bidrar til fremmedfrykt. Hm. Et øyeblikk kunne man tro at dette handlet om å være bestevenner med TV-redaktører for å komme mer på TV.

SÅ TIL SUBSTANSEN i debatten. Det er selvsagt riktig at TV2s Holmgang har unngått å bruke innvandrere som er gode i norsk og har høy utdannelse. Jeg aner ikke hvilke hensikter som ligger bak, og det er ikke slik at NRKs debattprogrammer går fri fra anklagen. Tvert imot. Det ville ta TV2 fem minutter å skaffe en liste over innvandrere som kan nyansere debatten på en god måte. Er ikke det en nasjonal kanals oppgave? Dette er en viktig og alvorlig anklage som Valebrokk burde ta inn over seg, i stedet for å skyve seerne og ytringsfriheten foran seg.