Valgerd vil ha fri pris på skolebøker

Bokhandlernes monopol kan forsvinne.

Bokklubbenes enerett til å gi rabatter står for fall. Det samme gjør bokhandlernes enerett til å selge skolebøker.

- Vi kan få en helt ny situasjon for norske bokklubber og norske bokhandlere, sier styreleder i Den norske Bokhandlerforening, Egil Giske, etter regjeringens forslag til rammer for en ny bransjeavtale.

Fungerende direktør i Den norske Forleggerforening, Per Christian Opsahl, sier til NTB at han ser konturene av en ny og annerledes bransjeavtale.

- Det regjeringen foreslår, er vesentlig mer enn justeringer av gjeldende avtale, sier han.

Ikke eksklusiv rabatt

I sitt utspill foran forhandlingene mellom partene i bokbransjen om en mulig ny bransjeavtale, slår Kulturdepartementet og Administrasjonsdepartementet fast at det ikke er aktuelt å foreslå en lov om faste priser på bøker.

Myndighetene kan likevel på visse vilkår akseptere en fastprisordning for skjønnlitteratur og allmennlitteratur, men forutsetningen er i så tilfelle at ingen distribusjonskanaler får eksklusiv mulighet til å gi rabatt. Alle distribusjonskanaler skal ha rett til å selge bøker med opp til den samme rabatten.

I dag har bokklubbene en eksklusiv rett til rabatt på 25 prosent.

- I sitt brev til Den norske Forleggerforening og Den norske Bokhandlerforening skriver kulturminister Valgerd Svarstad Haugland (KrF) og administrasjonsminister Morten Meyer (H) at det heller ikke er aktuelt å videreføre fastpris for skolebøker og det monopolet bokhandlere har på salg av slike bøker etter den gjeldende bransjeavtalen.

Vil diskutere

Fungerende direktør Opsahl i Forleggerforeningen er forsiktig i sine første kommentarer, men sier at regjeringens opplegg er mer enn justeringer av den nåværende avtalen.

- Nå skal vi diskutere kravene internt og med Den norske Bokhandlerforening før vi møter departementet, sier han.

Opsahl viser til at kravene fra de to departementene vil føre til store endringer i skolebokordningen der det i dag er fastpris og enerett. Han legger også vekt på at forslaget slik det er satt fram, stenger for bokklubbenes eksklusive rett til rabatter.

Klargjørende

Bokhandlerforeningen mener det er klargjørende at regjeringen for første gang sier klart fra om hva myndighetene kan gå med på av reguleringer for å sikre et bredt utvalg av norsk litteratur over hele landet.

- Det viktigste er at regjeringen går med på at skjønnlitteratur og allmennlitteratur skal ha fast pris i den tida boka er ny. Vi har 600 bokhandlere i Norge, og uten at en ny bok koster det samme over alt i den første salgsperioden, ville det vært umulig å opprettholde dette bokhandlernettet, sier styreleder Egil Giske.

Han er ikke overrasket over forslaget om at bohandlernes enerett på å selge skolebøker skal opphøre. Hen mener likevel det skal være mulig for bokhandlerne å klare en slik overgang dersom det blir gitt tid til skikkelige overgangsordninger og innført rettferdig konkurranse med bokklubbene.

- Med tydelige rammer fra myndighetene og god vilje mellom partene i bokbransjen, bør det nå være mulig å komme fram til en modernisert bokbransjeavtale, sier Egil Giske.

Elever støtter

Elevorganisasjonene støtter regjeringens rammer for en ny bransjeavtale. Nestleder Halvard Hølland i Elevorganisasjonen sier seg svært glad for at regjeringen ønsker å fjerne monopolet bokhandlerne har for salg av skolebøker.

Han tror at en fjerning av monopolet vil gi billigere bøker og dermed lavere kostnader for elevene fordi konkurransen øker. (.NTB)

(NTB-Svein Kristoffersen)

DYRE BØKER:</B> Studenter og elever ved videregående skoler kan få billigere skolebøker.