Valget er kvinnens

Ingress

Meninger

Forslaget om reservasjonsrett til fastleger er for tida ute på høring. Helsedepartementet ber om innspill om hvordan en slik ordning bør utformes i praksis. En uttalelse fra Kirkerådet demonstrerer hvilken mulighet regjeringen byr på. Kirkerådet reagerer på at reservasjonsleger må avstå fra å kjempe mot abort på legekontoret.

En sentral del av å henvise til abort er å gi pasienten grunnlag for å ta en informert beslutning ut i fra hennes livssituasjon og ønsker, ikke basert på legens samvittighetskvaler. Valget er hennes. Leger som mener abort er galt og nekter å hjelpe henne videre, er rett og slett ikke til hjelp. Helsedepartementet mener derfor en naturlig konsekvens av å reservere seg mot å henvise til abort, er at man heller ikke gir slik informasjon. Som helseminister Bent Høie har sagt: abortkampen skal ikke føres på legekontoret.

Kirkerådet mener derimot at reservasjonsleger kan være gode samtalepartnere, selv om de er uenig i pasientens valg. Rådet skriver: «Det er en forutsetning at alle leger, uavhengig av eget livssyn og syn på abort, respekterer pasientens integritet og behandler alle med respekt». Nettopp. Hvis den respekten fantes, hadde ikke legene bedt om en reservasjonsrett. Da hadde de ikke i årevis drevet sivil ulydighet og brutt loven som pålegger dem å henvise til abort. De har i stedet satt hensynet til seg selv foran pasientens og kan dermed ikke være gode samtalepartnere for jenter og kvinner som ber om råd i en vanskelig situasjon. Det kan bare fastleger som anerkjenner abortloven og har respekt for kvinner som ønsker abort.

Enkelte i KrF har innsett at man dermed parkerer abortmotstand på sidelinja. Helsepolitisk talskvinne Olaug Bollestad mener partiet må akseptere abortloven. Målet må være færre aborter. Men nestleder Dagrun Eriksen forsikret raskt at KrF fortsatt er mot at kvinner skal ha siste ordet, tross at partiprogrammet har en rund formulering om dialog mellom legen og kvinnen. Dialog forutsetter med andre ord at du lar deg overtale, ellers skal andre bestemme. Eriksen er ikke en gang konservativ. Hun ble ikke renominert til Stortinget fordi hun ble ansett for liberal.

Regjeringen prøver å dekke til at de er i ferd med å gi abortmotstandere rettigheter de har drømt om i snart 40 år, og som selv ikke Kjell Magne Bondevik i to regjeringer klarte å gi dem. Men det er ikke bare Kirkerådet som kan svare på høringen. Den er åpen for alle. Det er en god anledning til å si fra at kvinners rettigheter ikke kan byttes mot makt.