FORELDREPERMISJON: Det skal selvsagt være lov å prioritere familieliv over karriere – men dette må gjelde både for kvinner og menn, skriver Synnøve Vereide.
FORELDREPERMISJON: Det skal selvsagt være lov å prioritere familieliv over karriere – men dette må gjelde både for kvinner og menn, skriver Synnøve Vereide.Vis mer

Foreldrepermisjon:

Valgfrihet eller tvangstrøye?

En todeling av foreldrepermisjonen er et nødvendig grep for å skyte fart i likestillingen.

Meninger

Du har tilbrakt årevis på lesesalen, og til slutt er utdanningen på plass. Du er klar for å klatre opp karrierestigen – men den biologiske klokken tikker faretruende fort. Du finner deg selv i et veikryss: Skal du stifte familie eller satse på karriere?

Valgfrihet eller tvangstrøye?

Vi har kommet langt med likestillingen i Norge, men arbeidsmarkedet er fortsatt grovt kjønnsdelt. Tallene er nedslående: I dag er kun én av tre norske ledere kvinner – og om du tenker at vi i det minste er på god vei, så tar du grundig feil.

Dette tallet har vært stabilt de siste ti årene. Blant toppledere er kun én av fire kvinner, og i næringslivet står det verst til: Kun én av seks norske selskaper har en kvinnelig toppsjef.

Lønnsgapet er også enormt: Dette ligger på nesten 15 prosent mellom norske kvinner og menn (og tro det eller ei, men både Litauen, Polen og Romania kommer bedre ut enn oss i denne statistikken). Det blir heller ikke bedre når du kommer lenger opp i systemet. Blant dem som tjener best i Norge, må vi helt ned på 24. plass for å finne første kvinne. Smak litt på den!

Spørsmålet stilles hver gang temaet kommer på banen: Kan det være at kvinner rett og slett ikke er kompetente ledere? Nei, heldigvis ikke. Kvinner stiller faktisk sterkere enn menn når det kommer til utdanning, erfaring og karrierevalg som fører til lederstillinger. Noen studier peker også på at kvinner har et bedre personlighetsmessig anlegg for å lede.

Det er med andre ord ikke kompetansen det står på – men hva er det da?

Det er nok flere ulike grunner til at kvinner ikke blir ledere, men en faktor er særlig oppsiktsvekkende: Kvinners karrieremuligheter påvirkes negativt når de får barn.

En ny, svensk studie viser at kvinner uten barn i langt større grad oppnår topplederstillinger enn kvinner med barn. Den samme studien viser også at det er mindre sannsynlig at kvinner i lederstillinger får barn. Barn gir derimot ikke noe utslag på menns karrierer.

For unge, høyt utdannede kvinner bør det lyse en varsellampe her. Er det virkelig en risikosport å få barn hvis du ønsker å satse på karriere?

Som om ikke dette skulle være nok: Lønnsgapet påvirkes også av barn. Menn og kvinner ligger faktisk på samme lønnsnivå i starten av karrieren, men dette endrer seg straks første barn er født. For der mennene fortsetter å klatre oppover lønnsstigen, stagnerer det brått hos kvinnene. At kvinnene tjener mindre når de tilbringer mer tid hjemme, er ikke rart. Det som er urovekkende, er at dette lønnsgapet blir permanent.

Dagens system baserer seg på en tredeling av foreldrepermisjonen. I tillegg til mor og fars egne kvoter, som i dag er på ti uker hver, har de en fellesperiode som de fritt kan fordele seg imellom.

I 2014 reduserte Regjeringen fedrekvoten fra 14 til ti uker. Nybakte fedre hadde fortsatt muligheten til å ta ut mer permisjon fra fellesperioden, så dette skulle være helt uproblematisk. Men hva skjedde? Andelen fedre som tok permisjon utover disse ti ukene, har blitt mer enn halvert. Fellesperioden faller med andre ord på mor.

Det ble ramaskrik da Likestillingsombudet nylig stilte seg bak forslaget om å dele foreldrepermisjonen i to. De som argumenterer mot en todeling av foreldrepermisjonen, mener ofte at den svekker valgfriheten for den enkelte familie. Det er helt sant – men hva betyr egentlig valgfrihet i dette tilfellet?

Dersom det er friheten til å velge mellom familieliv og karriere, er det ikke et valg noen burde stilles ovenfor.

Misforstå meg rett: Det skal selvsagt være lov å prioritere familieliv over karriere – men dette må gjelde både for kvinner og menn. Derfor er det helt nødvendig at begge kjønn har det samme utgangspunktet når det kommer til valg som angår familieliv og karrierevei.

Dagens system legger lokk på høyt utdannede, ambisiøse kvinner. Kvinner som velger å få barn, og især de som tar ut lang permisjon, får en stor byrde med på lasset. Karrieren stagnerer, lønna går ned, og sjansen for å kapre en lederstilling blir betraktelig mindre.

Konsekvensen av dette har blitt et kjønnsdelt arbeidsmarked, og et mindre likestilt samfunn.

Det er heller ikke usannsynlig at flere kvinner vil velge å være barnløse. Fruktbarheten har vært i nedgang i over syv år på rad, og det fødes i dag bare 1,7 barn per kvinne. Dette er ikke en bærekraftig utvikling.

Det er på tide å innføre en todeling av foreldrepermisjonen. Hvis mor og far skal være like viktige i familielivet, må de gis lik rettmessig mulighet til å være med barna sine. Hvis kvinner og menn skal være like viktige i arbeidslivet, må vi også ha like muligheter til å satse på karriere.

La oss skyte fart i likestillingen igjen! Valgfrihet har fått likestillinga til å stagnere. En tvangstrøye kan derimot gi oss større frihet.