Valgfrihet for gravide på overtid

Gravide opplever unødvendige og urettferdige ulikheter i fødetilbudet.

Å være gravid på overtid er ikke den beste tiden. Allerede en uke over termin er det lite å hente i å gå lenger. Baby er klar, mor er forsynt av graviditet, permisjonen renner ut, og jo lengre man går, jo mer komplikasjoner risikerer mor og barn — fra de mest alvorlige, til lærevansker og litt lavere IQ som barn. Bare en av 20 føder på termindagen, og først elleve-tolv dager senere regnes man som overtidig (avhengig av terminberegning).

De siste 10 årene døde én av 400 overtidige babyer før, under eller innen første leveuke etter fødsel. I snitt døde årlig elleve babyer man trodde var friske nok til å gå overtid.

Nå forebygges dette ved mange norske sykehus, som i alle land med kunnskapsbaserte retningslinjer. Alle fremstående internasjonale retningslinjer anbefaler at gravide bør undersøkes og tilbys igangsettelse av fødsel en uke etter termin — som et trygt alternativ til å gå lenge på overtid. Studier av tusenvis av gravide har vist at to av tre dødsfall kan forebygges, samtidig som andre komplikasjoner og skader for mor og barn, keisersnitt og kostnader kan reduseres — og gravide blir mer tilfreds.

Noen norske fødeavdelinger hevder likevel tvert om at igangsettelse er dyrt og arbeidskrevende, gir flere komplikasjoner, og de gir derfor ikke tilbud om forebygging. Gravide kan gå nær tre uker over termin.

Et sykehus sier til NRK 22. februar at det er ressurssløsing med igangsetting av 15000 gravide årlig. Det er feil. En uke etter termin er det bare halvparten av dette som ikke har født eller er i fødsel, og uansett vil en av tre uten forebygging ende med keisersnitt eller igangsetting på grunn av komplikasjoner. Selv 5000 «ekstra» tilbud om igangsettelse betyr heller ikke at alle vil ha det.

At igangsetting gir mer komplikasjoner er også feil. I hovedsak har flere igangsatte fødsler komplikasjoner fordi de igangsettes på grunn av komplikasjoner. Når man igangsettes forebyggende viser forskning at det gir mindre komplikasjoner. Det er mange dyktige jordmødre og fødselsleger i Norge, men neppe slik at enkelte norske sykehus overgår all internasjonal forskning i omsorg for overtidige — tvert imot; dødeligheten i Norge har vært akkurat som overalt ellers uten forebygging.

I fremtiden kan man få bedre teknikker for å overvåke babyer på overtid, men i dag er forebygging det tryggeste alternativet for de fleste.

Påstander om internasjonal villrede i påvente av ny forskning er heller ikke riktig. Alle behandlingsstudier må forhåndsregistreres internasjonalt, og det finnes ingen planlagte studier om dette — få vil få samtykke eller forskningsetisk aksept til å unnlate forebygging for å se hvordan det går uten. Sykehuset nevnt over header deres praksis er internasjonalt akseptert fordi Sveriges gynekologforening har anbefalt det samme. De underslår at anbefalingen er over ti år gammel og i dag ikke følges av fremstående fagmiljøer som Karolinska Institutet i Stockholm som halverte dødeligheten ved å tilby igangsetting.

Danskene får i disse dager også slike retningslinjer.

Svangerskap er en naturlig prosess, ikke en medisinsk tilstand. Alle bør gis anledning til å gå naturlig i fødsel. Men det må være kvinnens eget verdivalg om hun skal avstå fra trygg forebygging av overtid. Uten tunge medisinske grunner skal verken igangsetting eller overtid tvinges på henne. Nasjonal strategi for kvalitet i helsetjenestene påpeker at «informerte og innflytelsesrike brukere» er sentralt for god kvalitet, og forarbeidene til Pasientrettighetsloven fastslår at «dersom det foreligger likeverdige valg, er det naturlig at pasienten treffer avgjørelsen».

Folkehelseinstituttet er bekymret for at en del gravide ikke synes å få informasjon og medbestemmelsesrett. Det fører til geografisk og sosial ulikhet med dårligst tilbud til de svakeste gruppene som ikke utøver sin rett til fritt sykehusvalg og medbestemmelse.

Norsk gynekologisk forening bidrar til ulikhetene med en ny veileder som fortsatt underkjenner alle fremstående internasjonale retningslinjer, og som lar hvert sykehus bestemme om de vil gi gravide medbestemmelse og forebygging eller ikke. Jordmødrenes foreninger synes ikke å ha tatt faglig standpunkt i saken. Helsedirektoratet varslet i fjor nye retningslinjer, og Kunnskapssenteret oppsummerte forskningen med å henvise til de internasjonale retningslinjene.

Folkehelseinstituttet mener de nye nasjonale retningslinjene må sikre like rettigheter og god kvalitet til alle gravide uavhengig av bosted.

RISIKO: Forskning viser at to av tre dødsfall blant babyer kan unngås, hvis kvinner som er gravide på overtid tilbys å sette i gang fødselen, skriver innleggsforfatteren.

Illustrasjonsfoto: Odd Roar Lange
RISIKO: Forskning viser at to av tre dødsfall blant babyer kan unngås, hvis kvinner som er gravide på overtid tilbys å sette i gang fødselen, skriver innleggsforfatteren. Illustrasjonsfoto: Odd Roar Lange Vis mer