Valgfrihet og likestilling

HØYRE TROR kvinner er i stand til å ta egne valg, uten hjelp av bedrevitende sosialister som stempler dem som underdanige eller gammeldagse dersom de velger annerledes enn flertallet. Høyre mener faktisk det er en seier for likestillingen at både kvinner og menn i dag kan velge å være hjemme med barna i 1-2 år og så gå tilbake i arbeidslivet. Vi vil heller oppmuntre og legge til rette for de mennene som også ønsker å prioritere barna i en periode, enn å fjerne muligheten for både kvinner og menn. I Dagbladet 16.08 hevder Likestillingsdirektør Per Kristian Dotterud at kontantstøtten hindrer likestilling. Dette har vi hørt før, og da fra sosialistene i det røde regjeringsalternativet. Grunnen er visstnok at kontantstøtten bidrar til at folk velger tradisjonelt, dvs. at flere kvinner er hjemme med barna i en periode.

DET ER FLERE grunner til å være skeptisk til sosialistenes tankegang. For det første er kontantstøtten en kjønnsnøytral ordning. Å si at kontantstøtten selv er årsaken til at det er flere kvinner enn menn som velger å benytte den, blir like meningsløst som å si at det er hammerens skyld at ikke flere kvinner blir snekkere.For det andre mener sosialistene åpenbart at å fjerne muligheten til å velge kontantstøtte vil føre til økt likestilling. Logikken er at dersom færre kvinner har råd til å være hjemme med barna i 1-2 år, vil flere kvinner jobbe. Det gir penere tall i kjønnsstatistikkene. Om kvinnene selv ønsker det er underordnet, bare de gjør det som er «riktig» i sosialistenes øyne. Stoltenberg sier det så fint: «Vi kan ikke premiere dem som vi mener har valgt feil». For Høyre er det ikke likhet på papiret som er viktig. For oss betyr likestilling lik rett til frie valg - ikke tvungen likhet.