Valgfrihet som flesk

I ET INTERVJU i Aftenposten 1.08 uttalte partilederne Solberg, Sponheim og Høybråten at det viktigste i Regjeringens valgkamp er «valgfrihet». At de to førstnevnte har valgt å honorere sin politikk på denne måten var kanskje ikke så uventet. Overraskende er imidlertid at også Høybråten nå tror seg tjent med denne retorikk. Det vitner om en leder som vanskelig kan ha forstått hvordan velgerne oppfatter partiets politikk. Langt mindre hvordan hans egen måte å målbære denne politikk på genererer assosiasjoner som har lite eller ingenting til felles med begreper som valgfrihet og selvbestemmelse. Det er dette faktiske samsvar mellom lære og liv Kristin Halvorsen på modig vis har tatt belastningen med å påpeke (Dagbladet, 10.08). For det har hun mildt sagt ikke bare høstet ros: Den gode filosof og trofaste høyre-mann Henrik Syse omtaler denne konstatering som «uanstendig» og «sårende», mens Aftenposten karakteriserer den som en «avsporing og forsøpling av debatten». Og Høybråten selv reagerer med å bli trist og lei seg når noen våger å påpeke at hans lederstil faktisk er i samsvar med det trange verdisyn hans parti står for. Sistnevnte reaksjon føyer seg inn i rekken av subtile hersketeknikker som Høybråten benytter seg av når noen trår hans politikk for nære. I dette bilde hører også hans boikott av enkelte journalister og forsøk på å instruere NRK og TV2 når det gjelder valg av motdebattanter på kontroversielle områder - en fremtreden som vitner om en politiker som selv knapt har skjønt hva valgfrihet egentlig innebærer.

AT VALGERD Svarstad Haugland, Jon Lilletun og Kjell Magne Bondevik oppfattes som mer romslige enn Høybråten er en erfaring mange deler. Det er imidlertid grunn til å hevde at forgjengernes romslighet har generert større politiske problemer enn Høybråtens lederstil. For den har bidratt til å tilsløre hvor dårlige vilkår valgfriheten måtte få i en regjering dominert av Krfs verdisyn, ikke minst i familie- og biopolitikken. Derfor er det grunn til å takke Høybråten for at denne tilsløring ikke lenger er mulig.