Valgfrihet uten valg

APS KARIN YRVIN Aps Karin Yrvin skyter seg selv i foten når hun i Dagbladet 2.9 påstår at Høyre har trenert barnehageutbyggingen. Dette er enkelt å tilbakevise. Under dagens regjering har det blitt 25000 flere barnehageplasser. I Stoltenbergs 18 måneder som statsminister var antallet 2812. Tallene bør tale for seg selv. Og med Regjeringens bevilgning på 600 millioner i neste års budsjett, er full barnehagedekning endelig innen rekkevidde. Det hadde den ikke vært dersom man hadde innført Aps makspris på kr 1750 - for de heldige som allerede har barnehageplass. Ap snakker om valgfrihet, men vil fjerne kontantstøtten. Yrvin hevder at det er valgfrihet å få være hjemme i permisjonstiden og deretter ha barna i barnehage. Hva er det foreldrene kan velge mellom da? Høyre mener at valgfrihet fordrer alternativer. Alle familier er ulike og trenger ulike løsninger. Barnehage passer for noen, kontantstøtte for andre. Mens sosialistene vil fjerne familienes valg, vil Høyre gi dem flere.