Valgkamp – om hva?

KLIMA: I første halvdel av 2007 var klimaendringer og global oppvarming et toppaktuelt tema i offentligheten. Omsider! FNs klimapanel, uavhengige forskere og en påtrengende virkelighet hadde lenge vist at vi var i ferd med å ødelegge vårt livsmiljø. Etter hvert var det også stadig flere som forsto alvoret og lot seg engasjere.

Men så er det valgkamp. Interessen rundt miljøspørsmål generelt og klimaendring spesielt er nesten fraværende på den politiske agendaen. Nå diskuteres og debatteres «det nære», og det er selvsagt både viktig og riktig. Men de globale miljøproblemene er langt fra «fjerne» – for mange er de allerede ubehagelig nær. Og nærmere kommer de, hvis vi ikke prioriterer tid, penger og krefter på dette – også med utgangspunkt i lokalpolitikk.

Da temaet miljø ble høyt profilert i alle medier før sommeren, hadde Fremskrittspartiet langt lavere oppslutning enn i dag. En årsak kan være at partiet har en dårlig miljøpolitikk, for å si det forsiktig, og at dette ble tydelig avslørt for alle. Derfor er det en gavepakke for Frp i dag at miljøspørsmål er så godt som fraværende i valgkampen.

Frp-koden eksisterer ikke. Den er en konstruksjon, og ingen nøtt som skal knekkes. Det er ikke noe mystisk ved at mange velger et parti som fokuserer på meg-og-mitt – her-og-nå. Men det er dypt beklagelig, og det rammer alle.

Derfor må miljøsaken plasseres der den hører hjemme, i sentrum for oppmerksomheten. Hvis andre partier fokuserer sterkt på miljø, og hvis journalister i alle medier gjør det samme, vil Frp igjen demonstrere hvor farlig nærsynt partiet egentlig er.

Hører du Martin Kolberg?