Valla-boka

«Valla gjorde LO til den verste arbeidsgiveren av alle, og et slikt LO vil vi ikke ha. Yssen hadde ingen å gå til, og valgte å ta kampen via pressen for å få ryddet opp i uverdige forhold.

Puff

«Hvis fr. Valla har vært en mann ville ikke dette styret ha kommet opp. De mannlige LO-lederne behandlet sine undersåtter som hunder.

Buvy

«Bare Gerd-Liv Valla kjenner sannheten. Og hvis det er sånn at hun føler seg som et offer så må hun få lov til det. Derfor har hun vel også skrevet denne boken. Noe skal hun da ha igjen for den uretten som er blitt begått.

Kvinne

«At Valla føler behov for å ta til motmæle på den offentlige arena, er selvsagt forståelig. Om dette gjøres på en klok måte, er en helt annen sak. Det kan naturligvis ikke ha vært lett å gå igjennom en sånn «prosess». Men faktum er jo at hun slett ikke har vært alene i denne personalsaken. Det saken gjelder er jo hennes brutale måte å håndtere sine medarbeidere, og «venner» på, og Valla har kun seg selv å takke for den situasjon hun kom i.

Knk4 «Hvis det er sant, slik Valla mer enn antyder, at det hele har vært en regjeringsledet prosess for å få henne fjernet, angivelig på grunn av hennes opptreden i sykelønnssaken, har også regjeringen et problem. Da står vi igjen med en folkevalgt ledelse som fjerner personer som de mener blir for brysomme. Da har vi ikke annet enn et demokrati som er bygget av korthus.