Vanebo og linjedommeren

FINANSKRISA: I Dagbladet onsdag 1. oktober prøver FpUs leder seg på en unnamanøver av de sjeldne. Når FpU-lederen nærmest karakteriserer George Bush sosialist og sier finanskrisa er et utslag av statlig regulering av kapitalismen, minner det mest om den legendariske spanske målvakta som først gjorde som Bjarte Flem og kasta ballen i eget mål, og deretter skjelte ut linjedommeren.

Liberalisering, deregulering og avdemokratisering har vært fullstendig dominerende som trend i alle sektorer i alle land i den kapitalistiske verdensøkonomien de siste tretti åra. Lovverk som tidligere begrensa omfanget av spekulasjon og muligheten for å lure folk inn i gjeldsfeller og kontrollordninger som holdt oppsyn med finanskapitalen, har blitt avvikla eller bygd ned av høyrepolitikere gjennom 30 år. Konsekvensen er en ustabilitet og uoversiktelighet som har gjort det vanskelig å motvirke de økonomiske krisene kapitalismen skaper. Finanskrisa er rett og slett et monument over markedsekstremismens fallitt. Ballen ligger trygt plassert i markedsliberalistenes eget mål, og Vanebo og FrP ser ikke særlig troverdige ut når de prøver å skylde på linjedommeren.