- Vanskelig å forstå

- HF-fakultetet i Oslo opprettholder en språkkompetanse som ikke finnes ellers i landet. Nå er ikke undervisningen lenger fullverdig, sier fakultetsdirektør Grete Starheim.

- Er humaniora forfordelt i forhold til andre fakulteter?

- Det er helt klart klasseforskjeller. Vi må finne oss i nedskjæringer, men omstillingen kommer altfor brått. Vi klarer ikke å begrense skadevirkningene, verken for undervisning eller forskning. Vi er bedt om å kutte staben med 20 prosent, opp mot 40 stillinger. Det er særlig vanskelig hos oss som har mange spesialiserte lærere, sier Starheim.

- Bør HF få en større del av Universitetets midler?

- Jeg føler i hvert fall at vi rammes spesielt hardt, fordi vi på kort tid skal redusere aktivitetsnivået, når studenttallet faktisk ikke har sunket.

- Det har vært rettet kritikk mot fakultetsledelsen for manglende forståelse for problemene nedover i systemet. Kommentar?

- For ansatte som ikke er direkte involvert i styringen, er det vanskelig å forstå og akseptere det som skjer nå. Men vi har et godt samarbeid med de ulike instituttstyrene. At studentene er bevisste og protesterer, synes jeg er forståelig og flott, sier Grete Starheim.