Vanskelig myte

PARIS (Dagbladet): Motstandshelten Jean Moulin vekker hos franske forfattere en evig trang til å rive ham ned fra pidestallen, ofte med politiske baktanker.

To nye bøker, som slutter seg til rekken av sensasjonspregede avsløringer, har gjenoppfrisket en debatt som aldri tar slutt. Jean Moulin ville vært hundre år neste vår og er en fransk myte. I 1940 gjorde han den første offisielle motstandshandlingen i Frankrike, dagen før de Gaulles berømte tale 18. juni. Som fylkesmann i Chartres nektet Moulin å undertegne et rasistisk tysk dokument. Han ble arrestert, torturert og forsøkte å begå selvmord ved å skjære strupen over på seg selv.

  • Moulin flyktet, sluttet seg til de Gaulle og fikk i oppdrag å samle den franske motstandsbevegelsen og forberede frigjøringen. Under et historisk møte med flere motstandsledere i Caluire 21. juni 1943 dukket tyskerne opp og arresterte samtlige. En, Réné Hardy, klarte å flykte. Han har siden vært mistenkt for å ha forrådt, men ble frikjent på grunn av manglende beviser i to rettssaker. Moulin døde under uklare omstendigheter noen uker etter arrestasjonen i 1943.
  • Etter at journalisten Thierry Wolton for noen år siden presenterte Moulin som KGB-agent, hevder historikeren Jacques Baynac i «Hemmelighetene i Jean Moulin-saken» at han tvert om var amerikansk agent. Dagen før Caluire skal han ha møtt en amerikansk kollega og blitt skygget derfra av tyskerne. Moulin skal ifølge Baynac ha ønsket å droppe de Gaulle til fordel for general Giraud i Alger, slik amerikanerne lenge hadde villet. Baynac hevder at Moulin fikk en tro på at amerikanerne kunne redde Frankrike. Han baserer seg på et historisk faktum, nemlig at amerikanerne ikke kunne fordra de Gaulle. Resten er langt mer tvilsomt.
  • Journalisten Pierre Péan tegner i biografien «Jean Moulins liv og død» et hittil ukjent portrett av myten, og beskriver ham som en stor kvinnebedårer. Et bilde av Jean Moulin på bekymringsløs skiferie i januar 1942 har vakt sensasjon i fransk presse. Péan kommer imidlertid ikke med noen nye teorier om Caluire, som den dag i dag smerter franskmennene.
  • Innholdet i disse bøkene er ikke så viktig som den stadige trangen som motiverer dem: Å rakke ned på helteskikkelsen. Faren er en slags rehabilitering av det andre Frankrike under krigen: Vichy-regimet.