Vant over NRK

Nyhetsoppleser Elin Solvang (29) i NRK Dagsnytt mistet jobben fordi lille Anna Maria kom til verden. Likestillingsombudet mener NRK har brutt loven.

I løpet av uka har det skjedd tre fine ting for nyhetsoppleser Elin Solvang i Oslo: datter Anna Marie (8 md.) har lært seg både å sitte opp og krabbe, og i går fikk moren fullt medhold fra Likestillingsombudet i sin sak mot NRK.

Over og ut

Solvang fikk ikke fornyet kontrakten sin, fordi hun var gravid. Vikariatet hennes gikk ut like før hun fikk barn. Etter fem år i NRK som vikar var det over og ut.

Både Solvang sjøl og fagforeninga Norsk Journalistlag (NJ) mener svangerskapet var eneste årsak til at hun ikke fikk forlenget arbeidsforholdet. I går fikk hun og NJ rett.

- Jeg er verken hevnlysten eller har ønske om å hovere overfor NRK. Men jeg må likevel si at jeg er veldig glad. Det betyr at NRK må vurdere meg ansatt på lik linje med alle andre ansatte, sier hun.

- Prinsipielt viktig

Avgjørelsen er også prinsipielt viktig. Den sier at det er pålagt å ansette gravide kvinner i aktuelle vikariater, sjøl om den gravide er på vei ut i permisjon. Deretter må arbeidsgiver ansette vikar for vikaren.

- Jeg mener jeg har vunnet en prinsipielt viktig seier. Jeg håper imidlertid at dette er en sak som vil få betydning for veldig få - det å komme i en håpløs situasjon fordi man er gravid, sier Solvang.

Ombudet har ingen myndighet til å pålegge NRK å betale erstatning, men anmoder likevel NRK å punge ut for det lovbruddet hun ble utsatt for.

Solvang har tapt rundt 50000 kroner på å ikke være tilknyttet NRK under fødselspermisjonen.

Klubbleder for journalistene i NRK Dagsnytt, Marit Sirum, gleder seg med Elin:

- Avgjørelsen betyr at NRK må ta til fornuft. Saken har skapt mye unødvendig frykt hos Elin og andre kvinnelige vikarer, både i NRK og andre bedrifter. Vi forventer at NRK følger Likestillingsloven så det blir slutt på denne type personalbehandling.

Elin har hatt ei tøff tid:

- Det har vært veldig slitsomt å ha den uvissheten med seg så lenge. Anna Marie har vært en solstråle oppe i alt. Jeg håper å være tilbake i arbeidslivet 1. februar.

Avgjørelsen kan påklages til Klagenemnda for likestilling innen tre uker. Direktør Anne Aasheim i Distrikts- og nyhetsdivisjonen (NYDI) har ikke lest hele klagesaken fra ombudet:

- Jeg vet at vi ikke har fått medhold, men kjenner ikke ikke premissene. Derfor er det vanskelig å kommentere saken.

SOLSTRÅLE: - Anna Marie har vært en solstråle oppe i alt dette, sier nyhetsoppleser Elin Solvang (29) etter den lange kampen mot NRK. I går vant hun.