VILLEDER:  «Denne forkastelige sekten forsøker å villede mennesker fra Islams sanne lære og rette tro ved å utgi seg for å være muslimer, samtidig som de er blant de verste vantro!» skriver Mohyeldeen Mohammad. Fra demonstrasjonen mot trykkingen av Muhammed-karikaturen i Dagbladet. 
Foto: Bjørn Langsem
VILLEDER: «Denne forkastelige sekten forsøker å villede mennesker fra Islams sanne lære og rette tro ved å utgi seg for å være muslimer, samtidig som de er blant de verste vantro!» skriver Mohyeldeen Mohammad. Fra demonstrasjonen mot trykkingen av Muhammed-karikaturen i Dagbladet. Foto: Bjørn LangsemVis mer

Vantro qadyani

Hiba Khan skriver: «Ingen Gud og ingen religion har noensinne oppfordret til krig...» Dette er helt feil.

Innlegget er svar på Hiba Khans debattinnlegg 27. januar.

I Allahs Navn, den mest Barmhjertige, mest Nåderike. Alhamdulillah, lovpriset være Allah, og fred og velsignelser være med Hans Siste Sendebud, Profet Muhammad. Allah (beæret være Ham, mest Majestetiske) sier: «Du vil ikke finne et folk som tror på Allah og Dommendagen, har noe til overs for dem som setter seg opp mot Allah og Hans sendebud, om det så var deres fedre, deres sønner, deres brødre eller deres klan.» (nær mening, Koranen 58:22)

Og Profet Muhammad (Fred og velsignelser være over Hans sjel) sa: «En muslim er bror til en muslim; Han begår ikke urett mot ham og svikter ham ikke. Og den som støtter sin trengende bror, vil Allah støtte i hans sak. Og den som letter vanskelighetene for sin muslismke bror, vil Allah lette for ham vanskelighetene av Dommedagen. Og den som dekker sin muslimske brors feil, vil Allah dekke hans feil på Dommedagen.» (nær mening, Sahih Bukhari)

Videre, kom jeg over den vantro qadiyanien, Hiba Khan, sitt debattinnlegg med tittel «En god muslim». For det første, så er denne kvinnen IKKE muslim! Hun er qadiyani som tilhører den vantro sekten som kaller seg selv «Ahmadiya». Denne forkastelige sekten forsøker å villede mennesker fra Islams sanne lære og rette tro ved å utgi seg for å være muslimer, samtidig som de er blant de verste vantro!

Hiba Khan skriver: «Ingen Gud og ingen religion har noensinne oppfordret til krig...» Dette er helt feil, og det skal jeg inshaAllah tilbakevise ganske lett. Allah sier i Koranen: «Og krig mot dem helt til det ikke er mer oppvigleri og all religion tilhører Allah...» (nær mening, surat Al-Anfaal, vers 39)

Og vår Profet Muhammad (Fred og velsignelser være over Hans sjel) sa: «Jeg har blitt beordret til å krige mot menneskene, helt til de bevitner at det ikke er noen gud utenom Allah, og at Muhammad er Hans Sendebud, og oppretter bønnen og betaler zakaat. Dersom de gjør dèt, vil dems penger og ære beskyttes, bortsett fra dets rett i Islam. Og dems regnskap er hos Allah, den mest Opphøyde.» (Nær mening, Sahih Bukhari) «...Men Æren tilhører Allah, Hans Sendebud, og de troende, men hyklerne vet det ikke.» (nær mening, Koranen 63:8)
Og fred være med følgerne av den rette veiledning.

Kommentarfeltet var åpent til kl. 16, men er stengt nå. Vi minner om våre debattregler.