Våpeninspektørenes verktøykasse

Nytt og avansert utstyr skal gjøre det lettere for FNs våpeninspektører å finne ulovlige våpen i Irak.

Hans Blix ankom Bagdad i dag som leder av FNs våpeninspektører. Han har fått mye kritikk for tidligere å ha oversett irakiske våpen, men sier at inspektørene nå er bedre rustet enn noen gang.

Verktøyskrinet inneholder mye spennende og kan skape problemer for diktatoren Saddam Hussein hvis han fortsatt gjemmer våpen for masseødeleggelse. To av nyskapningene har fått anvnene Hanaa og Alex.

Alex er en bærbar metalldetektor spesialutviklet for å oppdage metaller som brukes til kjernefysiske våpen. Hanaa er et håndholdt og svært avansert laboratorium som kan identifisere bakteriespor av miltbrann (anthrax) og byllepest på 15 minutter, skriver The Guardian.

Våpeninspektørene kan dra nytte av at USA de siste årene har pøst penger inn i teknologi som kan avsløre terrorister og fiendtlige stater med nye våpen.

Blant nyvinningene er en radar som spore elektronisk utstyr 30 meter under bakken. Nytt overvåkningsutstyr skal passe mulige våpenlaboratorier i inspektørenes fravær. Satellittkameraer kan ta nærbilder som var utenkelige for et par år siden. Digitalt utstyr som ikke kan manipuleres skal sende levende bilder når våpeninspektørene er dratt.

Ny teknologi vil gjøre det mye raskere å finne eventuelle ulovlige våpen. Prøver som tidligere måtte sendes til USA for ukeslang analyse i laboratorier, kan nå sjekkes på stedet. Det er viktig for våpeninspektørene, som får 75 dager fra arbeidet stasrter til de må sende sin rapport til Sikkerhetsrådet.