Var det butleren?

Eller? Marie Simonsen kommenterer sjokksiktelsen.

Norske bankkriser er på høyde med det beste i utlandet. Dramaet som startet i kulissene og nå spiller seg ut for åpen scene, mangler bare en superskurk. Avslutningenkan også bli klassisk antiklimatisk. Det var butleren som gjorde det. Eller?

Det gikk vel få forbi at DnB NORs mekler har potensial som syndebukk etter gårs-dagens økokrimsiktelse. The fall guy, som det heter om den lille som tar fallet for større menn. Etter razziaen tok Rune Bjerke seg en tur innom rente- og valutaavdelingen og omtalte den ene siktede, valutasjefen Jørn Pedersen, som en hedersmann, ifølge Pedersens forsvarer Cato Schiøtz. Bjerke brukte selv den samme betegnelsen da han på presse-konferansen gikk god for valutasjefen.Etter litt nøling forsikret han riktignok at det heller ikke var noe galt med den andre siktede. Som han ikke kjente.

Bildet som tegnet seg var tydelig for dem som fulgte saken. Om det ikke var bevisst, burde det vært rettet opp i løpet av dagen. Det ble det ikke. Tvert imot ble den ene siktede malt hvitere, og det skapte kontrasten til den andre som forble i skyggen.

Nå er det ikke bare å peke for å fordele skyld. Økokrim har trampet inn i landets største bank midt i en av tidenes bankkriser og kommet med en svært alvorlig og øde-leggende anklage. Den vil ikke bli avgjort verken i Stortingets vandrehall eller i mediene. Men dette er ingen normal sak i en normal situasjon. Det er unntakstilstand. Uavhengig av Rune Bjerkes ansvar og videre skjebne, har saken enorm politisk og økonomisk sprengkraft. Det er grunn til å håpe at Kredittilsynet og Økokrim vet hva de gjør. Fallhøyden er stor og skaden kan få ringvirkninger ingen har oversikt over ennå.

Derfor må vi tro at Økokrim ikke bare vil «skremme» denne gangen, slik man tidligere har sagt at er et mål. Vi er skremt nok som det er. Kanskje hadde ikke Økokrim stort valg. Manglende regulering og tilsyn har fått skylda for den internasjonale finanskrisen, og da er det tid for å vise at det ikke er tilfellet her i landet. Som finansministeren sa etter siktelsen, dette viser at systemet virker.Etter alle mistanker og beskyldninger om samrøre og særfordeler for DnB NOR ville en frifinnelse gitt næring til nye anklager om det samme.

Slik kan man i hvert fall ha tenkt, selv om Økokrim vet bedre enn noen hvor vanskelig det er å få dømt noen for innsidehandel i aksjer, langt mindre i statsobligasjoner. Det er vanskelig nok å finne grunnlag for tiltale.

I dag vedtar Stortinget regjeringens krisepakke. Både banker og kunder vil puste lettet ut, men fortsatt sitte med hjertet i halsen. De ubesvarte spørsmålene om hva som har skjedd i DnB NOR handler om mer enn håndtering av innsideinformasjon.

Hvordan kunne landets største bank være på kanten av stupet bare noen uker inn i den internasjonale krisa regjeringen bedyret ikke ville ramme norske banker like hardt?

Det kan bli vanskeligere for Rune Bjerke å svare på.

Det er i hvert fall ikke butleren som har skylda.

MARIE SIMONSEN: Politisk redaktør i Dagbladet