Vår døde mann

Det interessante var at Løwer på samme tid var forsvarsminister i et land som gjennom sitt NATO-medlemskap var i krig mot Jugoslavia. I andre land ville nettopp krigstilstanden vært et argument for å vise solidaritet og støtte gjennom en militærparade. Men ikke i Norge. Definisjonen av krig var fremdeles krig på norsk jord. Skulle Norge bli rammet av et nytt anslag i Afghanistan, for eksempel hos QRF-styrken i nord, vil bannere med Hent soldatene hjem! ganske sikkert dukke opp. Det går her en broket linje fra Høyres Sven Nielsen til mange av dagens radikale Afghanistan-debattanter. Men å trekke ut Afghanistan-styrkene i dagens situasjon, vil i praksis bety et farvel til den kollektive sikkerhetsgarantien Norge nyter som NATO-medlem, med vidtgående konsekvenser for landet. Det skjer ikke. Det må ikke skje. Vi må ta konsekvensen av at Norge faktisk er i krig utenfor landets grenser. En militærparade til ære for de norske soldatene i Afghanistan bør arrangeres på Karl Johan, for første gang siden 1945. «Det er like åpenbart at vi bør være der som det er at vi bør reise hjem.»

«En militærparade til ære for de norske soldatene i Afghanistan bør arrangeres på Karl Johan.»