Vår neste kulturminister?

Olemic Thommesen (H) er storfavoritt til å ta over etter Hadia Tajik. Han mener den nåværende regjeringa framstår som lite kulturinteressert.

Gjennomslag. - Uansett politisk farge: Hvis du ikke klarer å å holde fram hvor viktig kulturlivet er for vår samfunnskvalitet, da vil heller ikke det offentlige bidra, sier Olemic Thommessen, kulturpolitisk talsmann i Høyre og regnet som den størtste favoritten til å bli kulturminster hvis de borgerlige vinner valget. Foto: Thomas Rasmus Skaug / Dagbladet
Gjennomslag. - Uansett politisk farge: Hvis du ikke klarer å å holde fram hvor viktig kulturlivet er for vår samfunnskvalitet, da vil heller ikke det offentlige bidra, sier Olemic Thommessen, kulturpolitisk talsmann i Høyre og regnet som den størtste favoritten til å bli kulturminster hvis de borgerlige vinner valget. Foto: Thomas Rasmus Skaug / DagbladetVis mer

(Dagbladet): - I de to periodene vi har vært gjennom, har kulturstatsrådene dessverre levd et nok så ensomt liv, sier Olemic Thommesen, kulturpolitisk talsmann i Høyre.

I 12 år har Thommessen vært medlem av Familie- og kulturkommiteen på Stortinget, og har etter hvert blitt Høyres ubestridte motor på kulturfeltet.

Og Regjeringen framstår som lite kulturinteressert, mener han.

- Avlat - De har gjort en avlat gjennom en sterk økning av kulturbudsjettet, men hvis man ser på hvordan undervisningsdepartementet og finansdepartementet har operert, er det på kanten av å være kulturfiendlig, sier Thommessen.

- Det blir du nødt til å utdype.


- Jeg tenker blant annet på behandlingen undervisningsdepartementet har gitt, filmutdanningen, de små håndverksfagene, Store norske leksikon i en krevende omstillingsfase, og det nordiske kultursamarbeidet og finansdepartementets avvisning av forskjellige momsordninger som kunne kommet kulturlivet til gode. Ja, vi har hatt en stor og god økning i budsjettet, men nei, regjeringen som helhet framstår ikke som spesielt kulturinteressert.

Ny kulturminister? Thommessen mener en ny kulturminister er nødt til å ha kunnskap som gjør at han eller hun evner å «framheve kulturens viktighet i et større samfunnsperspektiv», og på den måten få gjennomslag i regjeringskollegiet.

- Uansett politisk farge: Hvis du ikke klarer å å holde fram hvor viktig kulturlivet er for vår samfunnskvalitet, da vil heller ikke det offentlige bidra, sier han.

Det aller meste peker mot et regjeringsskifte etter valget i høst, og Thommessen er den forståsegpåere gjerne trekker fram som kulturminister, når journalister ringer og ber dem legge regjeringskabal på forhånd.

Man er derfor nødt til å spørre om han er interessert i jobben, selv om ingen politiker med vettet i behold kan tenkes å svare på den slags.

- Ingen kommentar, sier Thommessen oppskriftsmessig.

Ministerkandidat: Olemic Thommesen, kulturpolitisk talsmann i Høyre, blir trukket fram som et hett navn for kulturministerjobben i en eventuell borgerlig regjering. - Det er Erna som bestemmer, sier han. Foto: Thomas Rasmus Skaug / Dagbladet
Ministerkandidat: Olemic Thommesen, kulturpolitisk talsmann i Høyre, blir trukket fram som et hett navn for kulturministerjobben i en eventuell borgerlig regjering. - Det er Erna som bestemmer, sier han. Foto: Thomas Rasmus Skaug / Dagbladet Vis mer

- Å bli statråd er noe du aldri kan kalkulere med. Erna bestemmer, og det bør hun få gjøre ut fra en rekke hensyn som gjør seg gjeldende i slike vurderinger, legger han til.

- Lokal skaperkraft Langt mer snakkesalig er Thommessen når det kommer til kulturpolitikken han håper skal gjøre seg gjeldende den neste stortingsperioden.

Thommessen vil snakke om kulturelt entreprenørskap - det han kaller å styrke den lokale skaperkraften ved å gjøre livet enklere for ildsjelene.

- I Norge har vi fått mange fantastiske lokalmiljøer, men en utrolig evne til å bygge nedenfra. Jeg var selv en del av det i mange år, og drev amatørteater og symfoniorkester og mye annet. Jeg ser at mange sånne tiltak i dag lider litt under politikken som har blitt ført av de rødgrønne.

- På hvilken måte?

- Mange av de frie gruppene, eller lokale kunstnere, treffer ikke kriteriene for støtte fordi de ofte arbeider mot et semiprofesjonelt miljø, det må selvsagt være et krav til profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet, men den skaperkraften de representerer i lokalmiljøene bør også være en kvalitet en kan belønnes for. 

Støttemangfold - Apropos støtteordningene, dere vil gjøre noen endringer?

- Jeg har på ingen måte grunnlag for å si at Kulturrådet gjør en dårlig jobb, men de har helt ukritisk blitt ilagt mange nye oppgaver, og har enorm makt med tanke på støtte til kultulivet. Jeg mener det ville vært sunt med en annet aktør i tillegg.

- Hva skal denne aktøren være?

- Fortrinsvis en selvstendig stiftelse, men med betydelg grad av offentlige midler som er kulturpolitisk, ikke næringspolitisk begrunnet. Og jeg vil at beslutningstakerne skal rekruteres brederer enn det gjøres i kulturrådet. Færre fra kunstnerorganisasjonene, og flere som driver med formidling. Produsenter, kuratorer, kritikere, gallerister og så videre, sier han.

- Kulturlivet virker å være fornøyd med den rødgrønne linja?

- Ja, og det er ikke så rart. De har fått masse penger. Men det finnes en del stemmer som ikke ringes ofte av media, som opplever å falle på siden. Mange av de frie gruppene, for eksempel. Den lokale organisten, som også er kordirigent, som kanskje også er med i den lokale jazzklubben og lager en liten festival. Han vil ikke ha sett mye til de rødgrønne pengene.

- Men også kulturminister Hadia Tajik gir signaler om at den lokale kulturen nå vil bli sterkere vektlagt?

- De rødgrønne har hatt makta i åtte år uten at det har skjedd. Jeg tror du vil se et langt tydeligere engasjement på dette området fra de borgerlige.