BARNELOVEN: En endring i loven vil kunne signalisere at delt bosted er den foretrukne løsningen. Da svekker vi barns rett til gode, individuelle vurderinger. Vår anbefaling er derfor at loven ikke endres, skriver barneombud Anne Lindboe. Foto: NTB Scanpix
BARNELOVEN: En endring i loven vil kunne signalisere at delt bosted er den foretrukne løsningen. Da svekker vi barns rett til gode, individuelle vurderinger. Vår anbefaling er derfor at loven ikke endres, skriver barneombud Anne Lindboe. Foto: NTB ScanpixVis mer

Vår rolle er å sette søkelyset på barnets interesser

Barneombudet er ikke mot delt bosted, vi er i mot å svekke barnets rett til en individuell vurdering.

Meninger

Peter Meidell spør Barneombudet «Hvilken forskning viser at skjevdelt foreldrestatus gir gladere barn?» (Dagbladet, 29/4-16).

Barneombudets utgangspunkt er at barn har rett til en forutsigbar og ansvarlig medvirkning fra begge foreldrene gjennom hele oppveksten, uavhengig av om foreldrene bor sammen. Vår rolle er å sette søkelyset på barnets interesser. Tilhengere av delt bosted har vist til ulik samfunnsforskning som et slags bevis på at delt bosted er best for alle barn. Enkelte av forskerne har reagert på dette, og advarer mot å bruke statistiske funn som svaret på hva som er den beste ordningen for alle barn (Aftenposten). Disse undersøkelsene gir bl.a. ikke svar på om det er bostedsordningen i seg selv, eller forhold ved foreldrene som gjør at ordningen fungerer.

Ulike retninger innen psykologien argumenterer også mot hverandre når det kommer til om delt bosted er bra for barn i alle aldre. Vi kan altså ikke være sikre på noe annet enn at det beste for barn er å beholde retten til en individuell vurdering.

Dagens barnelov er nøytral. Den trekker ikke frem én løsning som den beste, og gir foreldrene ansvaret for å finne den løsningen som passer best for akkurat deres barn. En endring i loven vil kunne signalisere at delt bosted er den foretrukne løsningen. Da svekker vi barns rett til gode, individuelle vurderinger. Vår anbefaling er derfor at loven ikke endres.

Barneombudet er ikke mot delt bosted, vi er i mot å svekke barnets rett til en individuell vurdering. Barneminister Solveig Horne får derimot vår fulle støtte når hun gjennom Familiemeldingen signaliserer at hun vil vurdere å sette i gang ny forskning om samlivsbrudd, delt bosted og flytting, med særlig vekt på barnets perspektiv og opplevelser.