Vår storebror i øst

OVERVÅKING: Den svenske riksdagen har nylig stemt for en ny lov, som tillater Försvarets Radioanstalt (FRA) å avlytte datatrafikk som overføres gjennom Sverige. Dette har forsårsaket opphetet debatt i Sverige, mens debatten her i Norge har for en stor del vært fraværende. Det synes imidlertid som det er nettopp vi i Norge som har størst grunn til å bekymre oss. Blant de siste forslagene som er fremkommet, er nemlig et forslag om å moderere loven, slik at FRA ikke skal kunne avlytte trafikk som sendes til eller fra mottakere i Sverige, men bare trafikk hvor begge endepunkter er utenfor Sverige.

Nå er ikke Sverige akkurat et sentralt land i internett-sammenheng, men to land har spesiell grunn til bekymring: Finland og Norge. Det er fordi mye av trafikken til og fra disse landene går gjennom Sverige. Enkle undersøkelser med programmet «traceroute» viser at internett-trafikk til og fra Norge ofte går via Sverige. For eksempel sender Uninett, som kobler alle norske universiteter og høyskoler til internett, all trafikk gjennom NorduNet i Sverige. Det samme er tilfelle for universiteter og høyskoler i Finland. Konsekvensen av Sveriges FRA-lov kan dermed bli at den svenske etterretningsorganisasjonen får vide fullmakter til å overvåke Norge og Finland, som i egenskap av å være Sveriges naboland sender mye datatrafikk gjennom Sverige. Andre lands innbyggere vil ikke rammes, fordi disse lett kan rute trafikken andre veier.

En slik politikk kan neppe ha vært tilsiktet fra svenske myndigheter overfor Norge og Finland, men det er like fullt konsekvensen. Vi forventer derfor at den norske regjeringen snarest informerer svenskene om at slik overvåking av nabolandene ikke kan aksepteres. Dersom svenskene likevel står fast på at loven skal innføres, forventer vi at samferdselsministeren snarest setter i gang tiltak for å sikre at norsk datatrafikk overføres direkte til kontinentet, uten å gå via storebror i øst.

Det er ingen vits i at vi skal finne oss i at svenske spioner skal kunne gå gjennom hver minste detalj av hva vi foretar oss på internett.