NORSKE TERRORISTER?: «Terror skal tas alvorlig. Også terroristene. Enda mer alvorlig er det hvis terroristene er nordmenn», skriver kronikkforfatter Akhtar Chaudhry. Foto: AFP PHOTO/WESTGATE MALL
NORSKE TERRORISTER?: «Terror skal tas alvorlig. Også terroristene. Enda mer alvorlig er det hvis terroristene er nordmenn», skriver kronikkforfatter Akhtar Chaudhry. Foto: AFP PHOTO/WESTGATE MALLVis mer

Vår ungdom, vårt ansvar

De rødgrønne har gjort mye bra for å inkludere muslimsk ungdom. Likevel har problemet med radikalisering vokst.

Debattinnlegg

Ubekreftede rykter går, etter terroraksjonen i Kenya, at norske borgere med somalisk bakgrunn var direkte involvert i aksjonen. PST har valgt å sende egne etterforskere til Kenya. Da er det alvor. Terror skal tas alvorlig. Også terroristene. Enda mer alvorlig er det hvis terroristene er nordmenn.

Abdirahman Ahmed Muhamed er født i Somalia. Han kom til Norge som flyktning, gikk på videregående skole her og ble samfunnsøkonom. Nå jobber han for FN. Han har valgt å snakke med Dagbladet om denne terrorhandlingen og de som angivelig er involvert i den. Han bruker store ord og det er grunn til å låne han øre. Den som har skoen på kjenner best hvor den trykker, heter det. Til Dagbladet sa han at Norge har gjort somalierne stor urett. «Vi har tapt en hel generasjon unge somaliere i Norge. Unge menn som ikke har blitt integrert i Norge. Menn som har falt utenfor og blitt radikaliserte». «De har fått innprentet at Vesten er onde. De har fått et fiendebilde», la han til.

Somalierne er ikke de eneste som har ungdom som har falt utenfor og blitt radikalisert. Forfatter Lars Akerhaug forteller i sin bok «Norsk Jihad - muslimske ekstremister blant oss» at dette gjelder blant annet ungdom med pakistansk, tsjetsjensk og arabisk bakgrunn. Vi har sett Arfan Bhatti, Mohyeldeen Mohammad og flere andre åpent true vårt samfunn, det åpne demokratiet, regjeringen og kongehuset. De er sinte, aggressive og provoserende. Mange av dem deltar eller har deltatt i voldshandlinger i grenseområdene mellom Pakistan og Afghanistan og i Syria. Dermed er ikke bare viljen til å begå voldshandlinger til stede i disse miljøene, men også evnen. Denne kombinasjonen er svært farlig for samfunn. Vi vet at tilbakevendte jihadister har brukt vold i og mot sine egne samfunn mange steder i verden. Dette kan skje i Norge, også. Dette sier også Muhamed.

Det er politiets jobb å hanskes med dem som kommer tilbake fra konfliktområdene etter hvert. Men vi må se hva som skjer på veien til radikaliseringen, ekstremismen og voldsbruken. Det er to miljøer som ødelegger for disse unge mennene. Enkelte imamer i Norge danner et bilde av Vesten som de onde, sier Muhamed. Dette er en kraftfull påstand, men delvis rett. Det vil være mer nyansert å si at i Norge finnes det passive aktører som ubevisst bidrar til å radikalisere norsk ungdom. De snakker med tårer i øynene om kvinner og barn som blir drept i Afghanistan av vestlige soldater, og i et lidende Irak som konsekvens av vestlig invasjon i 2003. De mangler imidlertid evnen til å se hva slags bilde av vårt eget samfunn de er med på å skape hos unge norske muslimer. De har heller ikke mot nok til å sette vold og drap begått av jihadistene i samme land på dagsorden. Dermed blir bildet unyansert og ubalansert, og ungdom indoktrinert med at Vesten er ond.

De som hemningsløst jobber med å radikalisere norsk ungdom er religiøse ledere fra utlandet. De vil slå kloa i vår ungdom, som er bemidlet og har gode kommunikasjonsmidler. Vår ungdom er en del av det norske samfunnet og borgere av Europa, dermed har de bevegelsesfrihet i Norge og i Europa. De er som en honningkrukke for predikantene fra utlandet. I motsetning til den første gruppen, har disse ingen lojalitet til vårt samfunn. De bryr seg ikke om konsekvenser av hatet de skaper hos vår ungdom mot vårt samfunn. Dette hatet kan brukes for å gjennomføre terror på norsk eller europeisk jord. Hva skal vi da gjøre for å forebygge radikalisme, ekstremisme og terror, som Muhamed advarer mot, i siste instans?

Først og fremst må norske muslimer ta ansvar for vårt eget samfunn. Vi må begynne å eie dette samfunnet. Det er fortsatt en sjelden vare, etter at vi har bodd i dette landet snart i 50 år, at imamer ber for Norge etter fredagsbønnen. Tiden er overmoden for at vi gjør Norge til vårt land. Det er da vi kan ta ansvar for vårt eget lands sikkerhet. Dernest må vi ta ansvar for vår ungdom. Når mørke krefter fra utlandet prøver å rekruttere norsk ungdom til radikale og ekstreme miljøer, må vi kjempe imot dem. Vi må utstyre vår ungdom med nyansert analyse av det norske samfunnet som er bygd på toleranse, religionsfrihet og likestilling. Vi må rett og slett skape lojalitet til Norge og de verdiene Norge er tuftet på.

Majoriteten og myndighetene, med regjeringen i bresjen, må også begynne å eie disse ungdommene. Det er vår ungdom. De må få like muligheter - både til utdanning, men også til arbeid og verdighet. Muhamed mener at den andre årsaken til at ungdommen radikaliserer seg er at de ikke får jobb etter utdanningen. Diskrimineringen i arbeidsmarkedet basert på etnisitet ble behørig dokumentert i et forskningsprosjekt utført for barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet i 2011.

Den rødgrønne regjeringen har gjort mye bra for å inkludere muslimsk ungdom i utdanning og arbeidslivet. Likevel har problemet med radikaliseringen vokst. Den nye regjeringen og Frp har nå ansvar for barn, likestilling og inkludering i Norge. Solveig Horne har sammen med sine regjeringskollegaer, et formidabelt ansvar. Det er mye som kan og skal gjøres for at muslimsk ungdom føler seg hjemme i Norge, og ikke reiser til Somalia for å «dø for hjemlandet», som Muhamed sier, men heller velger å bli i Norge for å leve for å forsvare demokratiet her hjemme.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.