Våre vanlige voldtekter

Ingress

Meninger

Da Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress presenterte sin siste rapport: «Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv» vakte tallene oppsikt. Spørreundersøkelsen dokumenterte at voldtekt og grov vold er langt vanligere i Norge enn vi liker å tro.
9,4 prosent av de spurte kvinnene oppga å ha blitt voldtatt minst en gang i sitt liv. Halvparten av dem var blitt voldtatt før de fylte 18 år. 1,1 prosent av mennene var voldtatt. Undersøkelsen registrerte ingen signifikant nedgang i voldtekt over tid.

Fire prosent av norske kvinner har opplevd seksuell omgang med menn som var minst fem år eldre enn dem før de fylte 13 år. Det samme gjelder 1,5 prosent av norske menn.
Ukjente gjerningsmenn sto for bare 14 prosent av voldtektene. Voldtektsmennene var som oftest venner eller bekjente, naboer eller kolleger, kjærester eller ekskjærester.
Nærmere en av tre av de kvinnene som var blitt voldtatt før de var 18 oppga at de også har blitt voldtatt som voksne. For barna under tretten år var de vanligste overgriperne naboer, andre kjente voksne eller familie.
Rundt fem prosent av alle menn og kvinner har opplevd alvorlig fysisk vold fra sine foresatte i barndommen. Rundt ti prosent har opplevd fysisk vold mellom sine foreldre som barn. 8,2 prosent av kvinner og 1,9 prosent av menn har opplevd alvorlig fysisk vold fra sin partner.

Dette er en rapport som viser Norge som et voldssamfunn. Ser vi på forholdet til politi og rettsvesen finner vi noe av forklaringen. Av de 229 kvinnene som melder at de har opplevd voldtekt, anmeldte ni av ti aldri selv voldtekten til politiet, mens politiet fikk kjennskap til sju prosentpoeng på annet vis. Av de 548 kvinnene som hadde opplevd alvorlig vold etter fylte 18 år, gikk bare hver fjerde kvinne selv til politianmeldelse.
Av 229 kvinner som fortalte at de var blitt voldtatt, ble slik bare 40 voldtekter gjort kjent for politiet. Kvinnene meldte at bare 23 av disse var blitt etterforsket. Bare åtte kom opp for retten, men da ble samtlige åtte dømt. Basert på kvinnenes rapportering er det altså bare litt over tre prosent risiko for å bli dømt for en voldtekt.
Det samme mønsteret ser vi når det gjelder alvorlig vold. Av 548 alvorlige voldssaker, ble politiet bare kjent med 178. Av de 178 førte bare 29 til fellende dom. 94 prosent av voldsmennene slapp unna.

Skal noe gjøres med dette, må politiet prioritere voldtekt og vold i nære relasjoner høyere. Da kan flere velge å anmelde. Da vil vår usynlige vold bli synlig. Først da kan vi håpe Norge vil kunne komme nærmere det trygge samfunnet vi i dag tror det er.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.