Varsler rettslige skritt mot Tono

Microfon mener de har sitt på det tørre.

(Dagbladet.no): Tono ga selskapet Microfon oppdraget med å sende et brev til 100 000 bedrifter i Norge. I brevet ble det opplyst om at bedriften kunne være vederlagspliktig hvis de brukte musikk på jobben.

Om større bedrifter er vederlagspliktige hvis de lar ansatte høre på musikk, er omstridt. Og onsdag i forrige uke kunne vi avsløre at telemarketing-selskapet skulle få halvparten av det beløpet bedriftene betaler inn det første året om de gikk med på Tonos avtale.

Dagen etter annonserte Tono at de ville bryte samarbeidet med Microfon. Rett før helgen gikk administrerende direktør i Tono, Cato Strøm, ut og fortalte at det Microfon hadde gjort kunne minne om dokumentfalsk.

Årsaken var at brevet som ble sendt til bedriftene inneholdt en formulering som kunne tolkes som en trussel: Hvis de sendte inn sitt svarskjema innen 31. desember, ville de slippe å betale for tidligere år.

Dette hevdet Tono at de aldri hadde godkjent. Microfon hevder på sin side at Tonos påstand er sludder.

- Microfon kan dokumentere at brevet ble utarbeidet i fellesskap. Det hadde gått flere korrekturrunder, og vi jobbet lenge for å lage et godt brev sammen. Budskapet var det samme som hadde vært brukt i tre år, sier Microfons Stein Morten Mortensen til Dagbladet.no.

Uklart om amnesti

Microfon har latt Dagbladet.no se et brev de hevder ble sendt ut til de 10 000 største bedriftene i 2003, og brevet som ble sendt ut til norske kommuner i 2004. I begge tilfellene ble ordet «amnesti» brukt.

VARSLER RETTSLIGE SKRITT: Stein Morten Mortensen og Microfon er utsatt for harde anklager fra Tono. Selv mener Mortensen at krangel om penger kan være et motiv fra Tonos side. FOTO: MARTIN TYSTAD/HAMAR ARBEIDERBLAD
VARSLER RETTSLIGE SKRITT: Stein Morten Mortensen og Microfon er utsatt for harde anklager fra Tono. Selv mener Mortensen at krangel om penger kan være et motiv fra Tonos side. FOTO: MARTIN TYSTAD/HAMAR ARBEIDERBLAD Vis mer

- 8. desember oversendte vi siste korrektur med endelig deadline klokken 14 samme dag. Siden dette var før jul, hadde vi et betydelig tidspress med tanke på å trykke og pakke 100 000 brev. Siden vi ikke mottok noen tilbakemelding om brevet innen fristen, sendte vi det til trykkeriet, forteller Mortensen.

Svaret om at Tono ikke godkjente innholdet kom klokken 15.39. Microfon stoppet da brevet i trykken, og fjernet ordet «amnesti».

Men innholdet stod fast: Om man sendte inn skjemaet innen fristen, ville man slippe å betale for tidligere år.

- Dette ble gjort under betydelig tidspress, og vi handlet ut fra det vi oppfattet som best for Tono, rettighetshavere og kampanjen. Det er nokså drøyt å hevde at dette er dokumentfalsk, særlig i og med at det dreier seg om uenighet om en formulering. Den typen påstander får stå for Tonos egen regning, sier Mortensen.

Rettslige skritt

Microfon mistenker at Tonos utspill mot dem har kommet for å kamuflere en konflikt om penger. Ifølge Mortensen skylder nemlig Tono penger for ubetalt provisjon.

- Microfon varslet rettslige skritt i sommer. Saken gjelder om Microfon har rett til provisjon som ikke Tono har betalt ut. Dette dreier seg om betydelige beløp. Men vi håper selvfølgelig å bli enige med Tono, sier advokat Aslak Runde, som representerer Microfon, til Dagbladet.no.

Mortensen er opprørt over at hans firma nå har fått et negativt stempel.

- Kanskje er det på tide å sette fokus på hvordan Tono jobber. For hver krone organisasjonen bruker går rettighetshaverne glipp av midler. Denne saken har flere sider og kanskje er det på tide at noen setter et kritisk søkelys på hele Tonos virksomhet, mener Mortensen.

- Har gitt tilbud

Cato Strøm i Tono vedgår at amnesti-budskapet kan ha gått ut tidligere, men hevder Tono aldri har krevd tilbake penger for tidligere år.

Han mener det ikke holder at Microfon fjernet ordet «amnesti» når den skjulte trusselen stod fast.

- Når det gjelder pengene vi skylder, har vi gitt Mortensen en tilbud som han foreløpig ikke har svart på, sier Strøm til Dagbladet.no.

Han opplyser også at Tono i løpet av januar vil sette seg ned med NHO - som oppfordret til boikott av aksjonen til Tono og Microfon.

Usikker framtid

Microfon har kun hatt dette oppdraget for Tono, og går nå en usikker framtid i møte.

I 2004 hadde selskapet et negativt driftsresultat på 988 000 kroner før skatt. For drøyt ett år siden gikk Såkorninvest Innlandet A/S inn med 1,5 millioner kroner i selskapet, og sikret seg dermed 49 prosent av aksjene.

Dermed ble Microfon - som nå står uten oppdrag - priset til tre millioner kroner, ifølge Hamar Arbeiderblad.

Avisa spurte i helgen Hans Ødegaard fra Hamar om dette var en fornuftig investering. Ødegaard er både ansatt i Såkorninvest og styremedlem i Microfon AS.

- Ja, basert på kontrakten med Tono gjør vi det, svarte han ifølge avisa.

BRØT SAMARBEIDET: Administrerende direktør Cato Strøm i Tono er misfornøyd med samarbeidet med Mortensen og Microfon.