ØNSKER KONTROLL: Ifølge kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil den nye tilsynsenheten skal se på alle de private aktører i utdanningsmarkedet. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
ØNSKER KONTROLL: Ifølge kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil den nye tilsynsenheten skal se på alle de private aktører i utdanningsmarkedet. Foto: Lise Åserud / NTB scanpixVis mer

Varsler tilsyn med Westerdals

Kunnskapsministeren åpner tilsyn i den private høyskolen Westerdals for å avdekke om privatskolen følger lovverket. 

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) åpner tilsyn i den private høyskolen Westerdals og oppretter en egen tilsynsenhet i departementet for å gjennomføre slike tilsyn.

– Vi vil kontrollere om handel med varer og tjenester og finansielle transaksjoner blir gjort slik loven krever. Vi vil også se nærmere på om fusjoner og andre omorganiseringer er i tråd med lovens krav om at skoler som får statstilskudd ikke kan gi økonomisk utbytte, sier Røe Isaksen i en pressemelding.

Skolepenge-smell

Kunnskapsdepartementet har fått kritikk for at tilsynet med private høyskoler og fagskoler ikke har vært gjennomført på en god nok måte, og det er nå opprettet en egen tilsynsenhet i departementet. Det er denne enheten som skal føre tilsyn med Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology (WOACT).

Tidligere i år ble det kjent at skolen hadde krevd minst 70 millioner mer i skolepenger fra studenter enn de hadde lov til, over en periode på ti år. Tidligere studenter ved skolen ble svært forbannet, blant dem komiker Sigrid Bonde Tusvik som uttalte at ledelsen viste seg som ekte rasshøl. Flere tidligere Westerdals-studenter har også krevd nesten 100 000 kroner hver i erstatning.

Skolen kom i slutten av april med et tilbud til tidligere elever om tilbakebetaling, men elevene avslo tilbudet.

Må levere opplysninger

Tilsynsenheten har i første omgang bedt Westerdals om å levere en rekke opplysninger, med frist til 1. november, som skal danne grunnlag for tilsynet. Det er særlig transaksjoner med nærstående tilsynsenheten ønsker å se på. Som nærstående definerer departementet personer, virksomheter eller organisasjoner som står i tett relasjon til skolen.

Det kan for eksempel handle om husleie, drift og vedlikehold av bygg og om slike transaksjoner er gjennomført på markedsmessige vilkår.

Skal se på alle

Den nye tilsynsenheten skal se på alle de private aktører i utdanningsmarkedet. En undersøkelse har avdekket at ingen av de private fagskolene og høyskolene rapporterer fullt ut i tråd med kravene fra Kunnskapsdepartementet.

– Utgangspunktet er at dette er profesjonelle aktører som gjør en god og viktig jobb for å tilby utdanninger av god kvalitet. Samtidig, når staten bidrar med midler til disse skolene, må vi også følge opp om statens penger blir brukt slik som de skal. Det er viktig for hele bransjen at eventuelle useriøse aktører blir oppdaget, sier Røe Isaksen.

(NTB)