LOJALITET: Gjennom dobbelt statsborgerskap får norske borgere forpliktelser og lojalitet til et annet land. Dette har sikkerhetsmessige konsekvenser, skriver innsenderen. Foto: John Terje Pedersen / Dagbladet
LOJALITET: Gjennom dobbelt statsborgerskap får norske borgere forpliktelser og lojalitet til et annet land. Dette har sikkerhetsmessige konsekvenser, skriver innsenderen. Foto: John Terje Pedersen / DagbladetVis mer

Dobbelt statsborgerskap

Vårt felles land, vår felles framtid

Dersom Venstre, Frp og Høyre får viljen sin, innføres det en generell regel for at norske borgere kan ha statsborgerskap i andre land samtidig. Dette er Senterpartiet imot.

Meninger

I spørsmålet om dobbelt statsborgerskap er det fort gjort å undervurdere konsekvensene dette kan gi for mange i sårbare situasjoner i Norge. Organisasjonen NOK, som hjelper kvinner med å komme seg ut av voldelige ekteskap, har bidratt til å sette lys rundt problemer som kan følge av å gi generell tilgang til dobbelt statsborgerskap.

Blant annet vil menn med statsborgerskap i et annet land, få større mulighet for å holde barna der mot mors vilje. Dette kan gjøre kvinner i Norge maktesløse, og dermed også til et offer for trusler eller utpressing fra sin tidligere ektemann.

Statsborgerskapet binder oss sammen og skaper fellesskap. Som norske statsborgere deler vi en felles framtid. Gjennom stemmeretten og politisk deltakelse får du betydelig innflytelse på viktige nasjonale veivalg, og det er bra at flere i Norge ønsker å delta i dette gjennom statsborgerskapet.

Hva skjer når du også har forpliktelser til et annet land, og dette landet har ulike interesser enn Norge? Dersom Norge er i konflikt med et annet land, vil en person med statsborgerskap i begge land, tenke utelukkende på norske interesser når vedkommende stemmer i et norsk valg?

Effektene av stemmerett i flere land har vi allerede sett. I fjor sendte for eksempel Tyrkias stadig mer autoritære leder, Recep Tayyip Erdoğan, ministre ut for å drive valgkamp i blant annet Tyskland.

I Tyskland har de åpnet for dobbelt statsborgerskap, noe som innebærer at over en million tyrkiske tyskere har stemmerett i Tyrkia. Tyskland ønsket selvsagt ikke å være arena for en tyrkisk valgkamp. Da svarte Erdoğan med å uttale at «hvis jeg vil, kommer jeg i morgen. Jeg kommer, og hvis dere ikke slipper meg inn eller ikke lar meg tale, da lager jeg et opprør».

Gjennom dobbelt statsborgerskap får norske borgere forpliktelser og lojalitet til et annet land. Dette har sikkerhetsmessige konsekvenser. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) advarer mot at dette, i verste fall, vil kunne utgjøre en sikkerhetstrussel for Norge.

I proposisjonen til saken står følgende: «NSM påpeker at enkelte plikter som en person vil ha som statsborger i et annet land enn Norge, vil kunne komme i konflikt med norske sikkerhetsmessige interesser, eksempelvis vil en plikt til å gjennomføre vernepliktig tjeneste eller annen tjeneste i det andre landets militærvesen være et slikt tilfelle.»

Utfordringene Nasjonal sikkerhetsmyndighet peker på er høyst reelle. Dersom en person gjennom norsk statsborgerskap utfører verneplikt for Norge, fritar ikke det automatisk fra militærtjeneste i andre land. Det vil selvsagt kunne påvirke norsk sikkerhet om en som har avtjent verneplikt i Norge, seinere avtjener militærtjeneste i for eksempel Kina.

Frp, Høyre og Venstre argumenter blant annet med at det i dag gis mange unntak mot regelen om ett statsborgerskap. Men dersom dette får regjeringen til å foreslå dobbelt statsborgerskap på generelt grunnlag, burde regjeringen heller vurdere en endring av måten man gir unntak fra regelverket i dag.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.