Vårt Land skal spare millioner

Ansatte kan bli sagt opp.

(Dagbladet.no): Da de ansatte i avisa Vårt Land kom på jobb i dag, hadde de fått en epost der ansvarlig redaktør Helge Simonnes kalte inn til allmøte i kantina klokka ti.

Der fikk de rundt 40 frammøtte beskjed om at avisa skal spare mellom seks og sju millioner kroner, og at det i verste fall kan føre til oppsigelser i staben.

Både Simonnes og representanter for konsulentselskapet Solstad & Partners talte på møtet som varte en time.

Skeptisk

I fjor fikk Vårt Land et underskudd på 2,1 millioner kroner. Målet til ledelsen er at avisa skal gå med mellom to og tre millioner kroner i overskudd.

Spareplanene er så langt ikke vedtatt og skal opp til behandling i avisstyret 1. og 2. september.

- Vi er inneforstått med at ledelsen leter etter sparemuligheter, og vi er trukket inn i prosessen. Vi er ikke sikre på om det er nødvendig eller lurt å kutte stillinger for å sikre avisas framtid, sier leder for journalistklubben i Vårt Land, Brita Skogly Kraglund, til Dagbladet.no.

Hun sier at klubbstyret har vært informert om spareplanene og at de samarbeider med ledelsen. Klubben har også kontaktet Norsk Journalistlag for å be om bistand.

- Denne prosessen har pågått over tid. Så vidt jeg vet, har vi vært informert hele tida. Men vi trenger å få vite mer. Vi trenger mer tid, sier hun.

Lite konkret

De ansatte frykter at over ti personer kan bli sagt opp, men tallene er fremdeles svært usikre.

Ansvarlig redaktør Helge Simonnes har så langt ikke vært tilgjengelig for kommentar. Overfor sin egen nettutgave ønsker ikke sjefredaktøren å si noe om hvor mange stillinger som står i fare for å bli kuttet.

- Jeg vil ikke kommentere antallet det eventuelt vil bli snakk om. Det er lagt opp en tidsplan som skal være gjennomført i løpet av september. Kostnadsreduksjonene vil foregå kontinuerlig og så fort som mulig etter at beslutningene er tatt, sier han.

GA BESKJED: Vårt Land-redaktør redaktør Helge Simonnes informerte de ansatte i dag. Dette bildet er fra en annen anledning.
SKAL SPARE: Avisledelsen ønsker et overskudd på mellom to og tre millioner kroner.