Vårt Lands taushet

DET ER IKKE Khomeini denne gangen, heller ikke en muslim, men en etnisk norsk avis som ønsker å innsikrenke ytringsfriheten i Norge: Vårt Land har nektet å trykke en annonse for boka «Allahs lille brune» av hensyn til muslimer, ikke av hensyn til avisens kristne lesere. Ingen muslim har hittil protestert mot boka eller krevd av Vårt Land å gjøre dette, men redaksjonen meldte seg frivillig som forsvarere uten å se behovet for å rådføre seg med dem som skal forsvares, muslimer. Redaktørene for «Allahs lille brune» er Walid al-Kubaisi og Ronnie Johanson. Kubaisis skrev en betimelige debattartikkel i Dagbladet før påske, der Kubaisi etterspurte en forklaring på Vårt Lands naive sensur. Artikkelen er møtt med talende taushet fra avisa. «Allahs lille brune» er sitater fra Koranen og profetens ord og tradisjon. Vårt Land har ved å nekte å trykke en annonse for boka handlet som om muslimer er stumme og ikke kan forsvare seg.

VI ER LEI av folk som handler, fordømmer, og tenker på vegne av oss. Handlingen kan kanskje likevel forklares som en kamp mellom rivalene Vårt Land og Human Etisk Forbund (HEF): HEF har medvirket til bokserien som «Allahs lille brune» er en del av. Men hvorfor blander Vårt Land muslimer inn i interne gnisninger mellom etniske nordmenn? HEF har i årevis støttet muslimers rettigheter. Å tvile på HEFs hensikter er diskusjonen totalt uverdig. Vårt Land gir nordmenn ytringsfrihet, men oss muslimer beskyttelse. Å betrakte muslimer som stakkarslige vesener er et uttrykk en norsk offerideologi.