Vaskehjelp og tidsklemme

OTTAR BROX

hevder at jeg lengter nostalgisk tilbake til hushjelpsamfunnet i et innlegg i Dagbladet 18. mars. Det er langt fra det å ha rengjøringshjelp noen timer i uka til det hushjelpsamfunnet Brox refererer til fra tidlig i siste århundre. Å skape større aksept for å kjøpe rengjøringstjenester til hjemmet, vil øke den reelle valgfriheten for småbarnsfamilier.

Brox avslører nok en gang at han er en konservativ sosialist i utakt med sin tid. Han hevder at økt mulighet til vaskehjelp i hjemmet gir «et samfunn hvor unge kvinner har svært få valgmuligheter mens de venter på å 'bli gift' og forsørget.» I 2004 er det ikke slik at unge kvinner sitter og venter på å bli forsørget. Flere kvinner enn menn tar universitets- og høyskoleutdanning, og de får i snitt bedre karakterer. At flere får råd til å kjøpe vasketjenester til hjemmet, vil ikke medføre at norske kvinner gir avkall på dette. Jeg setter spørsmålstegn ved hvem av oss to som opptrer nostalgisk og tilbakeskuende i denne debatten.

Brox hevder at en ikke kan tilby folk å kjøpe hushjelptjenester uten at det vokser frem en sosialunderklasse i Norge. Den underklassen eksisterer allerede. En antar at 80-90% av kjøp av rengjøringstjenester til private hjem foregår i det svarte markedet. Dermed er nesten alle de som livnærer seg av å vaske private hjem avskåret fra de velferdsgodene vi andre nyter godt av. Ved å iverksette tiltak for å hvitvaske denne bransjen vil en oppnå nettopp det motsatte av det Brox hveder. En rekke mennesker vil bli løftet inn i fellesskapets goder og beskyttelse. Fordi sosialister som Brox ikke engang er villige til å diskutere åpent tiltak som kan gjøre rengjøring hvitere, bidrar til å opprettholde denne sosiale underklassen.

Sosialistene frykter at hushjelp kun vil gagne «rike, hvite menn». Det er ikke disse som er målgruppen for mine forslag, men småbarnsfamilier, hvor både mor og far har full jobb, kanskje barnehageplasser på hver sin kant av bydelen, høye bolig- og studielån og for liten tid til barna. Det er klart at vi kan utforme ordningene slik at det er denne gruppa som nås.

Dagbladets dekning av saken viser at mitt forslag om å gjøre kjøp av vasketjenester i hjemmet mer allment tilgjengelig, appellerer lagt videre. Dagbladet skal ha honnør for en nyansert og bred dekning av dette forslaget.

HOVEDPOENGET MITT

er at vi i 2004 har vi et mangfold av ulike familiekonstellasjoner og ulike familier krever ulike løsninger. En liberal familiepolitikk handler om å støtte opp om de ulike familieformene mennesker velger å leve i, uansett om det er som singel, et heterofilt parforhold, homofilt parforhold, alenemor eller alenefar. Det må være det frie valg som ligger til grunn for familiepolitikken, ikke et ønske om å prakke på folk holdninger om hva som er rett og galt, som sosialistene alltid har gjort.