Vassnes tar en Haga

KUNNSKAP: Etter medias herjing med Åslaug Haga for hennes fadese om klimagasser fra rødt og hvitt kjøtt er det svært overraskende at Bjørn Vassnes følger opp: I Dagbladet 31.august smeller han til med slakt av politikere, media og miljøorganisasjoner for «skremmende mangel på kunnskap» når de sier at hvitt kjøtt gir mindre klimagassutslipp enn rødt, og erklærer deretter bombastisk at «det finnes ikke noe mer klimavennlig kjøtt enn kjøttet fra utegående sauer». Påstanden er en usannhet, som Vassnes ikke engang forsøker å belegge med fakta.

Til forskningsjournalist å være demonstrerer han en overraskende forakt for veletablert forskning og solide datagrunnlag. For ham synes myter og folkelige fordommer mer verdt enn forskning og statistikk. Ja, hva har vel fagene biologi, kjemi og fysikk å stille opp mot munnhellet om at sauen er et ålreit dyr?

Ok, Vassnes. Den grunnleggende forskjellen mellom ulike kjøtt-typer er måten de produseres på. Men i klimasammenheng er den viktigste forskjellen i produksjonsmåte nettopp den mellom rødt og hvitt kjøtt. Det ene produseres av drøvtyggere, som gir store klimagassutslipp, mens den andre produseres av svin og kylling, som ikke gir det. Dette skyldes biologiske forskjeller, ikke industrielle. På Framtiden i våre henders faktaark om utslipp fra ulike forbruksvarer finner du tall, med komplette kildehenvisninger til utredninger fra solide forskere. Tilsvarende tall kommer fram i den ene studien etter den andre. Drøvtyggerkjøtt gir tre ganger større klimagassutslipp enn svin og kylling, og seksti ganger større utslipp enn grønnsaker. At kjøttet er fra utegående dyr eller er kortreist hjelper dessverre lite.

Det fins grunner til å støtte norsk produksjon av rødt kjøtt, sau inkludert. Men forskningsresultater om hva som gir lavest klimagassutslipp er ikke blant dem. Senterpartiets læringskurve ble bratt. Når skal Vassnes ta inn over seg denne ubehagelige sannheten, og argumentere redelig med fakta i stedet?