Debatt: Barnevernet

Ved akuttvedtak rives barnet vekk fra foreldrene, og barna risikerer å utvikle traumer

Behandlingen følger ikke grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper

ENDRINGER: Barn rives vekk fra foreldrene ved akuttvedtak, men man bør være åpen for endringer til akuttvedtaksprosessen er hundre prosent tilfredsstillende, skriver kronikkforfatteren.
&nbsp;<span style="background-color: initial;">Foto: Sara Johannessen / NTB Scanpix.</span>
ENDRINGER: Barn rives vekk fra foreldrene ved akuttvedtak, men man bør være åpen for endringer til akuttvedtaksprosessen er hundre prosent tilfredsstillende, skriver kronikkforfatteren.  Foto: Sara Johannessen / NTB Scanpix.Vis mer
Meninger

Undertegnede har merket seg Mørch og Raundalens kritikk av advokat Sølverud sin klage på fylkesnemnda i Buskerud og Vestfold, og vil understreke at omsorgsovertakelse er helt nødvendig i enkelte saker. Det betenkelige i Mørch og Raundalens kronikk er at det oppfattes som en selvfølge at omsorgsovertakelse alltid skal beskytte barnet mot vold eller seksuelt misbruk, men mange barn tas ut fra hjemmet på grunn av manglende øyekontakt eller emosjonelt samspill med foreldre, etter Kvello-modellen.

Marie Sølverud. Foto: Privat.
Marie Sølverud. Foto: Privat. Vis mer

En svensk undersøkelse av Vinnerljung sammenlignet barn i fosterhjem og barn som fikk bli hjemme, og kom til at det ikke er noen gevinst for barn i «utsatte hjem» å bli revet bort fra familien. Undersøkelsene viste de samme eller dårligere resultater for fosterbarna sammenlignet med hjemmeboende barn fra risikogrupper.

Jeg mener ikke behandling i fylkesnemnda er en straffesak, men nemnda skal følge domstolenes oppsett. Dette innebærer et krav om forsvarlig avgjørelsesgrunnlag, likebehandling og kontradiksjon. Mørch og Raundalen legger til grunn at barnevernet alltid presenterer et korrekt bilde av en situasjon. Dette er uriktig og det er bekymringsfullt at utredningene til barnevernets egne sakkyndige legges til grunn, mens de private parter ofte nektes å føre bevis. Reell prøving sikres best ved at det oppnevnes uavhengige sakkyndige. Det virker uhensiktsmessig at det norske samfunnet bruker ressurser på nemndsbehandling som ikke følger grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper.

Ved akuttvedtak rives barnet vekk fra foreldrene. Barna risikerer å utvikle traumer og tilknytningsproblematikk senere. Frem til akuttvedtaksprosessen er 100 prosent tilfredsstillende, bør man være åpen for endringer. Eksempelvis foreslår jeg familieplass på institusjon under saksbehandlingen. Slik holdes de samlet og samspillet vurderes av sakkyndige. Det er påtakelig at antallet akuttvedtak øker med 60 prosent parallelt med en budsjettøkning på 20 milliarder kroner til barnevernet og 60 prosent flere ansatte.

Fylkesnemnda stadfester et høyt antall barnevernsvedtak. Tingretten omgjør 22,3 prosent av nemndas avgjørelser, men skaden er allerede skjedd når saken kommer opp for tingretten. Det er derfor problematisk at tingretten fungerer som eneste reelle instans.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.