TANN FOR TUNGE: Nationaltheatrets teatersjef Hanne Tømta har ikke vært mye snakkesalig, hun holder tann for tunge, og får kritikk for ikke imøtegå kritikk framsatt av regissør Anders Paulin og professor Kai Johnsen.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
TANN FOR TUNGE: Nationaltheatrets teatersjef Hanne Tømta har ikke vært mye snakkesalig, hun holder tann for tunge, og får kritikk for ikke imøtegå kritikk framsatt av regissør Anders Paulin og professor Kai Johnsen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpixVis mer

Nationaltheatret i motvind

- Ved ikke å svare, viser Hanne Tømta at hun ikke forstår

Kunstprofessor hardt ut mot «Tause Tømta».

Nationaltheatrets sjef Hanne Tømta har ennå ikke svart på et åpent brev fra regissør Anders Paulin, som ble publisert på Scenekunst.no for fire uker siden.

Dagbladet omtalte saken dagen etter den ble publisert der.

Teatersjef Hanne Tømtas totale taushet har fått regissør, dramaturg og professor ved Teaterhøgskolen i Oslo (KHiO.), Kai Johnsen, til å reagere.

- Tømta tar ham ikke på alvor

- Ikke å svare på Anders Paulins reflekterte brev, er det samme som å si at hun overhodet ikke tar ham og brevet på alvor, sier Johnsen til Dagbladet.

Han påpeker at Paulin reiser en offentlig debatt, men at ledelsen og informasjonsavdelingen og resten av Nationaltheatret forholder seg tause.

KRITISERER: Teaterprofessor Kai Johnsen.
KRITISERER: Teaterprofessor Kai Johnsen. Vis mer

- Etter mitt syn er det mulig å vurdere Anders Paulin som en varsler. Han velger å påpeke noe svært alvorlig og kritikkverdig ved Nationaltheatret, men blir ikke tatt seriøst, sier Johnsen og legger til.

- 220 mennesker arbeider ved Nationaltheatret, og ingen sier noe. Har de overhodet ikke noe syn på problematikken, eller bare vil de ikke engasjere seg? spør han.

- Hvordan ta Nationaltheatret seriøst?

Regissør Paulin reagerte på at teaterstykket han satte opp på Nationaltheatret, «Double Feature», ble tatt av plakaten etter halvspilt periode. Ifølge Paulin skal Tømta og ledergruppa ha tatt denne beslutningen i stillhet, og uten dialog med noen i det kunstneriske teamet, selv om halve spilleperioden gjensto.

- Nationaltheatret mottar betydelige offentlige midler for å kunne bidra til sammensatt og kritisk samfunnsdebatt gjennom estetiske og tematiske koblinger, sier Johnsen.

- Ved ikke å svare på kritikken, viser Hanne Tømta at hun ikke forstår eksistensgrunnlaget for sin egen institusjon. Hvordan skal man da kunne ta Nationaltheatret seriøst, sier Johnsen, som mener teatret svikter sitt samfunnsoppdrag og sin privilegerte rolle ved ikke å vise relevant åpenhet og vilje til debatt.

Han mener at Teater-Norge bidrar til få samfunnsdebatter og kulturengasjement, og antyder at teatret i svært liten grad setter dagordenen.

- Det er vanskelig å se at norsk teater har berørt mange krevende og risikable problemstillinger de siste årene. Noe av grunnen til at samfunnet bruker betydelige midler på scenekunst bør ikke være serieproduksjon av konsensus. Og når teatret selv utsettes for kritikk, så må man jo kunne forvente at de responderer med noen grad av seriøsitet.

- Dette er meningsløst

Han er oppgitt over teatersjef Hanne Tømtas håndtering av saken. Nationaltheatret opplyste for en måned siden knyttet til Paulins åpne brev, at «vi kommer naturligvis med vårt tilsvar så snart som mulig».

- Dette er helt meningsløst. Teatret svarer nederst på mitt innlegg forrige uke, gjennom en fotnote, at «Tømta og Paulin er enige om å møtes så snart anledningen byr seg».

TAUS: Nationaltheatrets sjef Hanne Tømta får kritikk for ikke å vise åpenhet og tørre å ta en debatt. Hun svarer på kritikk med taushet. Foto: Anders Grønneberg
TAUS: Nationaltheatrets sjef Hanne Tømta får kritikk for ikke å vise åpenhet og tørre å ta en debatt. Hun svarer på kritikk med taushet. Foto: Anders Grønneberg Vis mer

- Men hun forstår åpenbart ikke at dette er en diskusjon bevisst løftet opp i offentligheten, og at hun må forholde seg til dette på en profesjonell måte med et minimum av idéhistorisk forankring. Dette er ikke bare en sak mellom Tømta og Paulin, men noe mange engasjerer seg i, og som handler om kunstinstitusjonenes rolle i dagens samfunn, sier Johnsen.

Regissør Johnsen jobber for tiden med teaterstykket «Spørrespillet» av Mikkel Bugge, som får premiere på Nationaltheatret 11. november på Malersalen, men går likevel ikke av veien for å kritisere Tømta.

Til Dagbladet forteller Nationaltheatrets informasjonssjef Øystein Hygen Christensen at Tømta og teatret verken vil besvare Paulins eller Johnsens åpne brev.