Vegaøyene inn på Verdensarvlista

Vegaøyene er det første større norske området på Verdensarvlista.

Lista er forbeholdt verdens viktigste natur og kulturarv. Eksempler på områder som er oppført på lista er pyramidene i Egypt og den kinesiske mur.

- Vegaøyene vil sette fokus på Norge i det internasjonale samfunn. Norge bidrar samtidig til å oppfylle sine internasjonale forpliktelser innen oppfølging av UNESCOs konvensjon for vern av verdens kultur- og naturarv. Norge har fra før fire områder på listen: Bergstaden Røros, Urnes stavkirke, Bryggen i Bergen og Helleristningene i Alta. Det er over 19 år siden sist Norge fikk et område inn på Verdensarvlista, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide i en pressemelding fra Miljøverndepartementet.

Vegaøyene omfatter 1037 km² øyer, holmer, skjær og sjø. UNESCO har lagt vekt på de unike kulturlandskapsverdiene i området, som er et resultat av samspillet mellom natur og menneske over lang tid. Særlig vekt er lagt på den spesielle ærfugldriften og duntradisjonene.