Veien til bærekraftig biodrivstoff

BIODRIVSTOFF: Den offentlige debatten om biodrivstoff har vekslet fra ukritisk positivitet til svartmaling. Norsk Petroleumsinstitutt mener at det er mulig å innføre biodrivstoff uten at produksjonen øker matvareprisene.

Oljebransjen selger biokomponenter i diesel ved nesten alle norske bensinstasjoner, og vi vil gjerne satse videre. Vi skal selge produktene, og vi skal stå ansvarlig overfor våre kunder. Kundene trenger et effektivt drivstoff som bidrar positivt til miljøet. Norske myndigheter begynte i feil ende – krav til innføringen av biodrivstoff først og sertifisering etterpå. Det er fremdeles uklart når sertifiseringssystemet for biodrivstoff vil være på plass, men Norsk Petroleumsinstitutt er glade for at norske myndigheter ikke nå vil påby fem prosent bioinnblanding.

Våre kunder skal være trygge på at biodrivstoffet de fyller er bærekraftig og gir en faktisk miljøeffekt. Så lenge vi bare har førstegenerasjons biodrivstoff og ikke noe sertifiseringssystem, vil krav om store mengder biodrivstoff være vanskelige å fylle. Vi kan havne i en situasjon der vi er pålagt å selge et større volum enn det vi finner av etisk akseptabelt biodrivstoff. NP støtter derfor Miljøvernministeren i ønsket om en europeisk sertifiseringsordning for biodrivstoff som synliggjør CO2-effekten fra ulike råvarer og land.

Det må satses på biodrivstoff som bilene kan bruke. Frem til bilprodusentene er klare til å anbefale mer enn fem prosents bioinnblanding, er det uklokt å tvinge gjennom høyere innblanding. Slik lavinnblanding vil gi omfattende miljøgevinster. E85 kan foreløpig bare benyttes av om lag 600 biler i den norske bilparken. NP er derfor glade for at Solheim støtter oss i at lavinnblanding under et godt sertifiseringssystem er den beste løsningen.

Dagens avgiftssystem gjør bensin med lavinnblanding av bioetanol til et dyrere alternativ enn vanlig bensin. Har man tro på biodrivstoff som et miljøtiltak, mener vi det skal lønne seg for forbrukerne å velge miljøvennlig. Med et lite kutt i avgiften på etanol, vil de to produktene kunne selges til samme pris.

Den siste tidens debatt understreker viktigheten av å styrke forskningen og utviklingen av andre generasjons biodrivstoff. Innføringen av biodrivstoff bør skje gradvis. Bare slik kan vi få en bærekraftig bruk av biodrivstoff som ikke truer matproduksjonen og klimaeffekten er om lag nitti prosent bedre.