Veien til Vestbanen

  • 1749: Første gang opera spilles i Christiania (Oslo). Italiensk gjestetropp.
  • 1827: Opera settes opp i det nye Christiania Theater.
  • 1883: Olufine Moe starter egen operascene på Tivoliteatret. Opphører 1886.
  • 1935: Folketeaterbygningen innvies.
  • 1959: Den Norske Operas første operaforestilling i Folketeaterbygningen.
  • 1991: Interdepartemental arbeidsgruppe går inn for at Vestbanen øremerkes til operaformål.
  • 1993: Kulturminister Åse Kleveland støtter Vestbanen.
  • 1997: Sentrumsregjeringen går inn for ny opera på Vestbanen.
  • 1998: Operameldingen legges fram.