Oslo 20120605
Streiken over
Mimi Bjerkestrand
Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet
Oslo 20120605 Streiken over Mimi Bjerkestrand Foto: Bjørn Langsem / DagbladetVis mer

Veiledning, ja. Sertifisering, nei.

Dagens lederartikkel i Dagbladet.

I jakten på tiltak som skal bidra til å øke læreres kvalitet og status diskuterer nå landsmøtet i Utdanningsforbundet en sertifiseringsordning for nyutdannede. Tanken er at lærerkandidater etter fullført utdanning skal få en formalisert start på yrkeslivet, med profesjonell veileder, på linje med ordninger som nyutdannede leger og advokater hadde i mange år. Og tanken er slett ikke dum. Mange nyutdannede lærere har opplevd et brått møte med virkeligheten. Ofte fører de interne belønningssystemene på den enkelte skole til at nykommere får altfor tøffe oppgaver å bryne seg på, mens de erfarne, med et etablert forhold til rektor, er blitt belønnet med «lettere oppgaver». Det er selvsagt eksempel på dårlig skoleledelse. Ikke desto mindre skjer det i bygd og by, til ugunst for unge lærerspirer og deres vergeløse elever.

Men å gjøre innføring i faget til en formalisert sertifiseringsordning tror vi ikke er veien å gå. Veiledning, ja. Sertifisering og avskiltning, nei. De fleste lærere som mistrives eller ikke egner seg, vil selv erkjenne dette og ta følgene av det. At kommuner og skoler i noen grad må benytte seg av vikarer uten godkjent utdanning er ikke bare av det onde, siden skolen dermed blir en prøvearena for mange mulige lærere in spe uten at elever tar varig skade på sin sjel.

Landsmøtet skal stemme over forslaget, men i realiteten bare gi sentralstyret fullmakt til å utrede en slik mulig ordning. Gjennom sin landsmøtetale i går understreket leder Mimi Bjerkestrand viktigheten av at Utdanningsforbundet er med å legge premissene for endringer i lærerutdanningen og i skoleverket for øvrig. Siden politikere lenge har syslet med tanken om sertifiseringsordninger, vil forbundet klokt nok ha ei hånd på rattet. Det er uansett en fare for at en slik ordning ender i anstaltmakeri og byråkrati.

Det må være en oppgave for skolens leder å sørge for at nyutdannede lærere får hjelp og veiledning. Dette bør kunne utvikles lokalt og tillempes på praktisk vis. Det er også skolelederes ansvar å forhindre at udugelige lærere får fortsette. Ledere som ikke tar et slikt ansvar bør i hvert fall ikke «sertifiseres».

Følg oss på Twitter