Veksthuset - ikke en brikke i et politisk spill

En samordning av tiltakene som skal forbedre Tøyen er ingen snubletråd for SV, men vil gi viktige synergier og gjøre Tøyenløftet enda mer vellykket.

KOMPLEKSE BEHOV: «Spesielt skal veksthuset vise det biologiske mangfoldet i en regnskog - vårt mest komplekse økosystem», skriver artikkelforfatterne.  Foto:  Tor Smaaland/Dagbladet
KOMPLEKSE BEHOV: «Spesielt skal veksthuset vise det biologiske mangfoldet i en regnskog - vårt mest komplekse økosystem», skriver artikkelforfatterne. Foto: Tor Smaaland/DagbladetVis mer
Debattinnlegg

Gudleiv Forr har i Dagbladet den 11. juni et innlegg om Veksthuset ved Naturhistorisk museum. Universitetet i Oslo er enig i at Stein Halvorsen har laget et spennende veksthusutkast, som ville kunne bli et signalbygg på Tøyen. Når vi nå vil starte på nytt så er det ikke en nedvurdering av Halvorsen som arkitekt. Det er først og fremst på grunn av at våre behov har endret seg i løpet av 15 år, og at ny kunnskap er kommet til.Kunnskap er i stadig utvikling. De siste årene har vi fått ny teknologisk kunnskap. I tillegg har vi ved UiO lært mer om optimale vekstforhold for planter. Det er i hovedsak disse to faktorene som gjør at tiden dessverre er løpt fra veksthus-prosjektet i dagens form.

Veksthuset skal være en reise gjennom et biologisk mangfold. Spesielt skal veksthuset vise det biologiske mangfoldet i en regnskog - vårt mest komplekse økosystem. Avgjørelsen om å lyse ut arkitektkonkurransen er et resultat av en lang og vanskelig prosess internt ved UiO. Mange har jobbet lenge og iherdig med veksthusprosjektet, og vi verdsetter innsatsen høyt. Spesielt takknemlig er vi overfor alle de utenfor UiO som har investert tid og ressurser i arbeidet. Samtidig har vi måttet se med nye øyne på hvordan formidling og gode publikumsopplevelser i den tropiske avdelingen best kan ivaretas.

Norge støtter i dag flere regnskogsprosjekter. Vi vil formidle kunnskapen om det biologiske mangfoldet og gi publikum en opplevelse av hvordan det er å være i en regnskog. Det er denne opplevelsen et nytt prosjekt vil kunne formidle på en optimal måte. Den tropiske avdelingen er på drøye 700 kvadratmeter, men på grunn av de skrå veggene i det foreliggende prosjekt kan vi bare ha tropiske trær sentralt i veksthuset. Stadig mer omfattende konstruksjoner og ventilasjonssystemer har gjort at området som kan romme tropiske planter er blitt mindre og mindre. Dette er en viktig grunn til at vi må tenke nytt for å få et optimalt veksthus på Tøyen. Våre erfaringer tilsier også at veksthuset må være større enn vi tenkte femten år tilbake i tid. I dag ser vi for oss et veksthus med en tropisk avdeling på minst 1500 kvadratmeter. Slik sikrer vi en best mulig publikumsopplevelse, gjennom en variert og innholdsrik utstilling.

Tøyenløftet og Tøyen Vitenpark vil kunne gjøre det mulig å lage et nasjonalt senter for formidling av naturfag og teknologi. Rehabilitering av de gamle museumsbygningene, nytt veksthus og et nytt teknisk museum vil kunne bidra til en slik vitalisering av Tøyen. En samordning av de forskjellige aktivitetene er ingen snubletråd for SV, men vil gi viktige synergier og gjøre Tøyenløftet enda mer vellykket.

Før jul besøkte vi det nye tropiske veksthuset i Århus. Både i Århus og i Edensenteret i Cornwall er glass erstattet med plastmaterialet EFTE. Dette er et lett materiale med gunstige egenskaper. Materialet slipper gjennom UV-stråler, men reflekterer en rekke andre. Den tekniske utviklingen de siste åra åpner for bedre, billigere og mer energivennlige løsninger enn de som var tilgjengelig for femten år siden.

Da konkurransen ble utlyst i 1998 var Stein Halvorsen Arkitekters forslag til veksthus det beste. Etter vinterens gjennomgang av prosjektet, hvor fagmiljøet i Botanisk hage, ledergruppa ved NHM, styret ved NHM, Eiendomsavdelingen ved UiO og universitetets ledelse har vært involvert, er konklusjonen at vi må starte på nytt. Det er slik vi best kan se nytt på arealbruk- og behov, energiforbruk og materialvalg. Målet er det samme som før: Å gi Oslos befolkning et førsteklasses veksthus og en god opplevelse på Tøyen.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.