DEBATT

Debatt: Velferd

Velferdsmiks er ikke et velferdstriks

Eierskap som premiss for hvem som skal delta i velferdsmiksen egner seg dårlig som måleparameter for å oppnå gode resultater for samfunnet, brukere og pasienter.

FLERE ELDRE: Det vil bli en kraftig økning i andelen eldre i samfunnet og aldersbæreevnen vil endres slik at det blir færre yrkesaktive bak hver pensjonist, skriver artikkelforfatteren. Foto: NTB scanpix
FLERE ELDRE: Det vil bli en kraftig økning i andelen eldre i samfunnet og aldersbæreevnen vil endres slik at det blir færre yrkesaktive bak hver pensjonist, skriver artikkelforfatteren. Foto: NTB scanpix Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
Eksterne kommentarer: Dette er en debattartikkel. Analyse og standpunkt er skribentens egen.
Publisert

Roman Linneberg Eliassen fra Manifest har lest utvalgsrapporten «Morgendagens omsorgsutfordringer – behov for en velferdsmiks», og konstaterer at det er et partisk propagandaskrift for de private velferdsaktørene.

La meg slå fast, på vegne av hele utvalget, at det er helt feil. Vi har hatt full faglig frihet i våre vurderinger, og vi har stått fritt i å trekke våre egne konklusjoner.

Utvalgsrapporten viser forutsetningene og rammebetingelsene for hva det er mulig å få til på tvers av ulike grunnsyn også i et så politisk ladet område som omsorgspolitikken. Utvalget har søkt etter enighetspunkter og dermed prøvd å gi innspill til politikere som ønsker pragmatiske løsninger for å løse framtidens omsorgsutfordringer.

Eliassen argumenterer med at det ikke vil være et problem å finansiere velferdstjenestene i fremtiden, og at konsekvensene av eldrebølgen er overdrevet. Det er et optimistisk utgangspunkt.

Her vil jeg kort bemerke at utvalget ikke har gjort egne utredninger når det gjelder utfordringsbildet. Vi har basert oss på kjente vurderinger fra SSB, perspektivmeldingen, KS og de siste stortingsmeldingene om temaet.

Konklusjonene her er ganske entydige. Det vil bli en kraftig økning i andelen eldre i samfunnet og aldersbæreevnen vil endres slik at det blir færre yrkesaktive bak hver pensjonist.

I Perspektivmeldingen beskriver Regjeringen at handlingsrommet de neste 10–15 årene vil bli langt mindre enn vi er blitt vant til. Regjeringen beskriver dette på følgende måte: «Avkastningen av fondet ventes å bli lavere enn før. Andelen i yrkesaktiv alder vil falle. Det kan legge en demper på den økonomiske veksten og øke presset på offentlige finanser».

Det medfører at gapet mellom forventede inntekter og utgifter vil øke. Det kan gjerne diskuteres hvor stort det demografiske og økonomiske problemet er. Det avhenger hvilke forutsetninger som legges til grunn, blant annet i befolkningsfremskrivningene til SSB.

Vurderingene av om vi har et problem er med andre ord basert på grunnlag fra anerkjente fagmiljøer. Utvalget har ikke funnet grunn til å trekke disse vurderingene i tvil. Utvalget står sammen om en oppfatning av at vi som samfunn vil få en utfordring som det vil bli vanskelig å bevilge seg bort fra, slik Manifest ser ut til å tro.

Eliassen har helt rett i at riktig at det ikke nødvendigvis blir mer folk eller mer penger av å ta i bruk private. Det er heller ikke slik at private er bedre fordi de er private. Utvalget har vurdert hvilke egenskaper som er viktige i fremtidens tjenestetilbud uavhengig av hvem det leveres av.

Behovet for innovasjon og nye arbeidsformer er et sentralt poeng for å møte fremtidens utfordringer. Det gjelder både i det kommunale tilbudet, og i tilbudet fra de ideelle og private. Det er i lys av dette utvalget ser behovet for mangfold og flere typer leverandører med forskjellig kompetanse og bakgrunn. Det gir muligheter for læring og erfaringsutveksling på tvers, som grunnlag for innovasjon og nye løsninger.

Manifest mener det gir tilstrekkelig mangfold med kommunale og ideelle aktører. Ja, det gir noe mangfold, men utvalget ser ingen grunn til å begrense deltakelsen fra de private leverandørene. De har mye å bidra med både når det gjelder kapasitet, kvalitet, og ikke minst nye arbeidsformer.

Det utvalget har understreket er at det må være visse rammebetingelser til stede for at bruk av private skal være hensiktsmessig og ønskelig. Det gjelder ordnede lønns- og arbeidsvilkår, åpenhet om eierskap og kvalitet, samt mekanismer som hindrer unormalt høye overskudd. Vi foreslår også at de private institusjonene selv utvikler et sett av retningslinjer for å etterleve disse rammebetingelsene.

Videre understreker utvalget at en profesjonell bestillerfunksjon er noe av nøkkelen for effektiv bruk av private og ideelle. Vi vil oppfordre Manifest til også å se nøyere på disse delene av rapporten.

Eierskap som premiss for hvem som skal delta i velferdsmiksen egner seg dårlig som måleparameter for å oppnå gode resultater for samfunnet, brukere og pasienter.

Kvaliteter rundt leverandørens ansatte, systemer, langsiktighet og ledelse er stikkord som ikke er unik for noen eierform, men helt avgjørende forutsetninger for en god velferdsmiks.

Skrive til oss? Send innlegg her

Tekstlengde:

  • Kronikk: 5000 tegn
  • Hovedinnlegg: 3600 tegn
  • Underinnlegg: 2800 tegn

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer